Till sidans huvudinnehåll
Världstoalettdagen

Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det Världstoalettdagen, en officiell FN-dag instiftad för att uppmärksamma att en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett och sanitetsmöjligheter.

1,7 miljarder människor i världen har inte tillgång till en ordentlig toalett. Nästan 290 000 barn dör varje år av di­arré som or­sakats av smut­sigt vat­ten och dålig san­itet. Det in­nebär runt 800 barn varje dag.

Flickor och kvinnor är extra utsatta

Bristen på vatten hämmar många flickors möjlighet att gå i skolan i full utsträckning då det av tradition är flickorna som måste hjälpa till med hushållssysslor, där hämtning av vatten ingår. Att hämta vatten för matlagning och tvätt är ofta ett både tungt och tidskrävande projekt eftersom man kan få gå flera kilometer för att få tag på det. Många timmar om dagen går åt till att få tag på vatten.

Problemet med brist på toaletter innebär också en säkerhetsrisk när man söker sig ut i bushen för att göra sina behov. Där finns dels risken att utsättas för trakasserier och övergrepp men också för attacker av vilda djur.

Vårt vatten är allas vårt ansvar

Med tanke på ovanstående förstår man hur lyxigt vi egentligen har det med toaletter och rent vatten direkt ur kranen. Det krävs dock en hel del eget ansvarstagande för att vi ska få behålla lyxen att ha tillgång till rent vatten även i framtiden. Därför måste vi alla hjälpas åt att tänka på vad vi spolar ner i avloppet.

Skräp och olika typer av kemikalier påverkar vattenkvaliteten

Många av oss som har såväl toalett som bra avloppssystem och avloppsrening missköter våra system genom att spola ner fel saker. Var tredje svensk känner till exempel inte till att hushållspapper inte ska spolas ner i toaletten och i Sverige spolas det ner 4 000 000 snusprillor per dag i toaletten.  

Hushållspapper, våtservetter och annat substitut för toapapper är exempel på vanliga fulspolningar som leder till utsläpp av orenat avloppsvatten i sjöar. Detta eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Enligt Svenskt Vatten fulspolas motsvarande sju hushållsrullar ner i toaletterna per person och år. Totalt rensas cirka ett kilo skräp per person och år bort från avloppsreningsverken.

Toalettvett

Fulspola 
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ner i toaletten.

Detta får man slänga i toan: 
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är också gjort för att spolas ner i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.  

Det här kan du själv göra!

På eem.se/vattentips har vi samlat massor av information om hur du kan vårda ditt vatten på bästa sätt så att vi även i framtiden kan ha friskt dricks- och badvatten. 

pojke tittar på ankor i vattnet.

Ta hand om vårt vatten

Hur kan du ta hand om vattnet? Vi har samlat informationen så att det är lätt att göra rätt.

Pedalhink

Spola rätt

Det är viktigt att vi inte spolar ner fel saker i toaletten. Med en papperskorg eller pedalhink i närheten är det lätt att spola rätt!