Till sidans huvudinnehåll
Bild på solcellspaneler på ett rött tegeltak

Sälj din överskottsel från solceller

Genom att bli mikroproducent och sälja din solel kan du minska dina elkostnader och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle eftersom elproduktion med solceller är helt koldioxidfri. Vi erbjuder dig ett långsiktigt och tryggt ersättningsupplägg när du säljer din överskottsel till oss.

Så här säljer du din överskottsel till oss

1. Anslut din solcellsanläggning till elnätet

För att kunna producera din egen el och sälja överskottet behöver din solcellsanläggning vara ansluten till elnätet. Det gör du genom att kontakta ditt elnätsbolag och anmäla att du framställer förnybar el. Du behöver inte ha oss som nätbolag för att välja oss som den elhandlare du vill sälja din överskottsel till. Mer information om hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet och även tekniska villkor för din anläggning hittar du här. 

2. Skaffa ersättningsavtal för att få ersättning för din överskottsel

För att kunna sälja din överskottsel till oss behöver du ha ett pågående elavtal för din elförbrukning hos oss och även ett ersättningsavtal. Du tecknar ersättningsavtal genom att fylla i formuläret nedan. I och med det förbinder du dig att sälja all din överskottsel till oss.

Om du inte tecknar ett elavtal med en elhandlare som ska köpa ditt överskott sätter ditt nätbolag in den elhandlare som du idag har ett pågående elavtal med för din anläggning. Det görs i enlighet med reglerna om mottagningsplikt, och innebär att din elhandlare måste ta emot den el du matar ut på nätet. Observera att för att du ska få ersättning krävs det att du aktivt tecknar ett ersättningsavtal. 

Vad krävs för att jag ska kunna sälja min överskottsel?

Du behöver uppfylla följande villkor för att du ska kunna sälja din överskottsel till oss:

  • Elen du producerar är från förnybara källor, som exempelvis sol.
  • Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100A och en effekt om högst 43,5 kW.
  • Du behöver ha ett pågående elavtal för din anläggning och även ett ersättningsavtal för att kunna bli mikroproducent och få ersättning för den överskottsel som du matar in i elnätet. Om du inte har ett elavtal har du inte rätt till ersättning för den el du matar ut i elnätet.

Vilket pris kan jag förvänta mig att få för min el?

Ersättningen som du får för din överskottsel beror på hur mycket din anläggning producerar och hur mycket du förbrukar. Här kan du läsa mer om ersättningsformer för dig som säljer överskottsel.

Ersättning och övriga villkor

Ersättningen sker med Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät. Ersättningen påbörjas tidigast det datum som mätvärden för inmatning/överskottsproduktion levererats av elnätsföretaget. Ersättningen har inte någon bindningstid och kan sägas upp av endera part utan uppsägningstid. 

För att elhandelsföretaget ska betala ut ersättning för inmatningen/överskottet krävs att kunden har ett elhandelsavtal med elhandelsföretaget om köp av hela elförbrukningen i anläggningen där överskottselen matas in, samt att produktionsanläggningen uppfyller villkoren för mikroproduktion. Om kunden slutar att köpa sin elförbrukning av elhandelsföretaget i den aktuella anläggningen, eller om anläggningen inte längre uppfyller villkoren för mikroproduktion, får ersättningen avbrytas utan föregående uppsägning.

Bli mikroproducent

Du blir mikroproducent genom att teckna ett avtal om köp av mikroproduktion via formuläret nedan. Efter att du har fyllt i och skickat in formuläret kommer vi inom kort att skicka en avtalsbekräftelse till dig.

Ersättning till dig som är mikroproducent

Ersättningen du får baseras på Nord Pools spotpris per timme i aktuellt elområde, med avdrag för avgifter till Svenska kraftnät. Samtliga priser är exklusive moms. Ersättningen gäller tills vidare.

Bild på mikroproducenten Eva Eimehag som står framför sitt hus med nyinstallerade solceller på taket

Mikroproducentens bidrag till en ljusare framtid

När Eva Eimehag fick barnbarn kom tankarna om miljön. Vilken värld ville hon att de skulle få ta över? ”Min miljömedvetenhet väcktes och sedan dess har jag försökt att leva mer klimatsmart. Ett sätt har varit att skaffa solceller på min villa”, säger Eva.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår solcellspark på Lilla Nyby.