Till sidans huvudinnehåll
Bild på solpaneler i motljus med gräs i förgrunden och träd i bakgrunden.

Vi har släppt in solen på Lilla Nyby

Att vi valt att satsa på att bygga en solcellspark går också helt i linje med målet att Eskilstuna ska vara en klimatpositiv plats 2045 och att en stor del av våra kunder ser positivt på solel. Du som är kund hos oss kan köpa närproducerad solkraft från solcellsparken på Lilla Nyby.

Varför valde vi att bygga en solcellspark?

Vi vet genom undersökningar att våra kunder vill leva mer hållbart och ser positivt på solel. Samtidigt ser vi också att det finns ett stort intresse för att köpa närproducerad el. För att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle krävs många nya lösningar och idéer, en av dem är närproducerad el. Därför har vi valt att bygga en solcellspark på den gamla deponin, mer känd som soptippen, vid Lilla Nyby.

Vem kan köpa elen som produceras i solcellsparken?

Du som är privatkund och som redan har ett elavtal med oss kan lägga till Solkraft till ditt elavtal och då få solel som produceras i solcellsparken på Lilla Nyby. 

Hur gör man för att köpa solkraft från Lilla Nyby?

Det är enkelt! Fyll i det här formuläret och ange sedan hur mycket solkraft du vill köpa. När du gjort din beställning har du lagt till Solkraft till ditt befintliga elavtal. 

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Släpp in solen i ditt elavtal

Lägg till solkraft i ditt elavtal och få närproducerad och förnybar el från vår solcellspark på Lilla Nyby.

Bild på uppmonterade solceller på rad i solnedgång

Fakta om solcellsparken på Lilla Nyby

  • Beslutet att bygga en solcellspark i egen regi togs av vår styrelse i december 2020.
  • Parken är byggd på deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.
  • Den täcker cirka 20 000 kvadratmeter av deponin.
  • Den planeras leverera 2 000 000 kWh/år, vilket motsvarar el till 120 elvärmda villor eller 800 lägenheter.

Korta fakta om solceller

  • Med solpaneler genereras elektricitet från solenergi. Solpanelerna kan även producera elektricitet under molniga dagar, med då blir produktionen betydligt lägre.
  • Solenergi har låg miljöpåverkan. Installation och produktion av solsystem är dock förknippade med vissa utsläpp.
  • Sveriges största solcellspark finns utanför Strängnäs. Den ägs av HSB och är 35 hektar stor. Parkens energiproduktion motsvarar årselanvändningen för cirka 5 000 lägenheter.

Frågor och svar om solcellsparken på Lilla Nyby

Solcellsparken på Lilla Nyby

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Både våra privat- och företagskunder vill leva mer hållbart och ser solel som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Vår solcellspark är också en samhällsviktig och långsiktig investering. Den kommer ge nytta för vårt elnät och hjälpa oss framåt i effektfrågan.

Solcellsparken finns på den gamla deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.

Eftersom solcellsparken anläggs på en deponi är det viktigt hur panelerna fästs i marken. Här finns tydliga regler att följa. Det handlar om att inte gå för djupt ner i deponin, det kan innebära miljörisker.

Svea Solar vann upphandlingen och det är alltså de som byggt upp solcellsparken på uppdrag av oss. Svea Solar är en av Sveriges största leverantörer av solceller.

Den täcker en mindre del av deponin på Lilla Nyby. Totalt är deponin 30 hektar stor, så det finns alltså möjlighet för oss att bygga ut parken i efterhand.

Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras också för att maximera solinstrålningen.

Det har tidigare framkommit att utvinningen av kisel, som används vid all tillverkning av solceller, kan vara förknippat med brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Det här är självklart något som varit viktigt under upphandlingen. Svea Solar har ett ambitiöst arbete med den här frågan. De arbetar bland annat för att ursprungsmärkning av kisel ska realiseras, så att de ska kunna följa upp var det kommer ifrån.

Ja, du som är privatkund kan köpa el som är producerad i solcellsparken. Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.

Nej, tyvärr inte. I ett första läget är det bara våra privatkunder som kommer kunna köpa den el som produceras i solcellsparken.

Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.