Till sidans huvudinnehåll

Dokument och blanketter

Här har vi samlat alla dokument och blanketter för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA - ABVA

Föreskrifter och priser

foreskrifter-med-principer-for-va-taxa-i-eskilstuna-kommun-fran-200101.pdf

anlaggningsavgifter-2024.pdf

brukningsavgifter-2024_rev.pdf

ovriga-avgifter-2024.pdf

prislista-laboratoriet-2024.pdf

Anslutning

va-ledningar-pa-din-tomt.pdf

fardiganmalan-for-dig-som-ansluts-till-kommunalt-va.pdf

infoblad_va_anslutning_eem-211215.pdf

lta-enhet-_folder_a5_eem_.pdf

Sprinklerpolicy

policy-for-anslutning-av-sprinklersystem.pdf

Vattenskyddsarbete

skyddsforeskrifter.pdf

detaljkarta.pdf

kantzoner.pdf

oversiktskarta.pdf

broschyr-vattenskyddsomradet-hyndevads-strom.pdf

Miljö- och årsrapporter

arsrapport-2021-balgviken-reviderad-220516.pdf

arsrapport-alberga-2021.pdf

arsrapport-tegelviken-2019-sign.pdf

arsrapport-2022-tegelviken.pdf

miljorapport-ekeby-rv-2021.pdf

arsrapport-alberga-eem9230-2021.pdf

arsrapport-2022-alberga-rv.pdf

arsrapport-2022-balgviken.pdf

arsrapport-2022-arla-rv.pdf

miljorapport-ekeby-2020.pdf

arsrapport-arla-eem9232-2021.pdf

arsrapport-balgviken-eem9231-2021.pdf

ekeby-arv-miljorapport-2022.pdf

Särredovisning

sarredovisning-va-eem-2021.pdf

sarredovisning-va-eem-2020.pdf

sarredovisning-va-eem-2022.pdf

Översvämning

skadeanmalan-oversvamning-eem_rev-2017-08-09.pdf

eem_broschyr_oversvamning_ny2017_klar.pdf

Broschyrer

va-utbyggnadsbroschyr_eem_interaktiv.pdf

dagvattenfolder_eem.pdf

Eskilstuna kommun

policy-for-dagvattenhantering-i-eskilstuna-kommun.pdf

plan-for-dricksvatten-och-avlopp-for-eskilstuna-kommun-med-reviderad-utbyggnadsplan-antagen-av-kommunfullmaktige-2020-06-17-88.pdf

dagvattenplan-for-eskilstuna-kommun.pdf

vattenplan-2015-2021-for-eskilstuna-kommun.pdf

Servicelöfte Vatten & Avlopp

serviceloften-va-201009.pdf