Till sidans huvudinnehåll
Händer som skriver på laptop

Din rätt som konsument

Hos oss får du alltid den hjälp du behöver. Vi kan svara på frågor gällande Eskilstuna Energi och Miljö. För att komma i kontakt med oss kan du antingen skicka ett mejl till kundservice@eem.se eller ringa 016-10 60 60. Vill du veta vilka rättigheter du har som kund - se information nedan.

Konsumenträtt

Dina rättigheter som konsument regleras i Allmänna avtalsvillkoren och i Ellagen. De finns till för att hjälpa dig som enskild konsument om du av någon anledning känner dig felaktigt bemött eller behandlad. Ellagen hittar du på riksdagen.se.

 Om du vill veta mer om kundskyddande bestämmelser kan du läsa Energiinspektionens sammanfattning "Ellagens kundnära bestämmelse" här på ei.se.

Externa rådgivare och myndigheter

Om du vill få en opartisk rådgivning finns det externa parter som du kan diskutera ditt ärende med. Det finns ett antal myndigheter och instanser som har till uppgift att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Rådgivning

Konsumenternas Elrådgivningsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. Du hittar dem på elradgivningsbyran.se.

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner. De kan ge dig råd inför eller efter ett köp. Rådgivningen är gratis och opartisk. Läs mer på konsumentverket.se

Prövning

Energimarknadsinspektionen (EI) är en tillsynsmyndighet som ser till att elmarknaden fungerar så bra som möjligt. De arbetar för att stärka energikundernas ställning och strävar efter att marknaderna för el, fjärrvärme och naturgas ska fungera så bra som möjligt. Det ska finnas konkurrens, kunderna ska betala skäliga avgifter och avbrotten ska vara så få som möjligt. De är också ansvariga för elpriskollen.se som hjälper Sveriges elkunder att välja elhandelsföretag. Du kan läsa mer på ei.se.

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt - och utan avgift för parterna - pröva konsumenttvister. Anmälan kan göras av en enskild konsument som har en tvist med en näringsidkare om köp av en vara, tjänst eller annan
nyttighet. Du kan läsa mer på arn.se

Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. De är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandling av personuppgifter inte ledet till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Läs mer på datainspektionen.se.

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som handlägger mål som gäller frågor om olika former av marknadsföring skett på ett riktigt sätt. Hit kan näringsidkare, Konsumentombudsmannen och vissa förbund vända sig för att pröva ett ärende. Vid andra typer av tvister kan du vända dig till en allmän domstol. I så fall, se mer information på marknadsdomstolen.se och domstol.se.