Till sidans huvudinnehåll

Allmänna avtalsvillkor

Vi tillämpar fjärrvärmebranschens allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme. De senaste villkoren, som vår branschorganisation Energiföretagen Sverige arbetat fram tillsammans med Konsumentverket började gälla från och med 1 september 2023.

Här kan du läsa branschens nuvarande avtalsvillkor för konsument (pdf). 

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”).
  • En mening i avsnitt 9.1 har strukits. Den gav exempel på vad som kan utgöra ”saklig grund” för uppsägning av en kund. Detta medför dock inte någon förändring i sak.

 

Servicelöften för fjärrvärme och fjärrkyla

Vårt uppdrag är att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling i Eskilstuna genom att producera och leverera fjärrvärme och fjärrkyla på ett hållbart sätt. I våra servicelöften för fjärrvärme och fjärrkyla (pdf) kan du läsa mer om vårt uppdrag, våra servicelöften och vad vi som energibolag förväntar oss av dig som kund.

Ikon för mina sidor

Logga in på Mina sidor

På Mina sidor kan du se din senaste faktura, lämna mätarställning och hålla koll på din energiförbrukning.