Till sidans huvudinnehåll
Två ungdomar tittar i en laptop

Ska du installera fiber? - Här är fem steg för hur du får fiber inkopplat!

Med fiber får du en uppkopplad vardag med rätt kapacitet när hela familjen vill surfa, streama och arbeta. Genom fem steg kan vi ge dig tillgång till möjligheternas nät.

1. Framdragning av fiber

Arbetet startar med att vi gräver ned fiber i marken fram till din tomtgräns. Tidsplanen för arbetet varierar beroende på om det är tjäle i marken eller om många andra ansluter sig i samma område. Om inget annat sägs är däremot ett bra riktmärke ungefär 16 veckor från det att du har skrivit på ditt avtal. När fiberkabeln ligger i marken är nästa steg att leda in den på din tomt.

2. Grävning på egen tomt

För att leda in fiber från din tomtgräns till din bostad behöver en skyddsslang grävas ned på tomten. Du kan välja att gräva själv eller beställa arbetet från en gräventreprenör. Din projektör hjälper dig gärna med kontaktuppgifter till våra samarbetspartners.

Om du gräver själv rekommenderar vi att du gräver en ränna som är 30 centimeter djup. Det är viktigt att du gräver hela vägen från din tomtgräns fram till den husvägg där du vill att vi ska gå in med fibern i din bostad.

Schematisk illustration var håltagning görs för fiber från stadsnät

3. Placering av skyddsslang

Det är via skyddsslangen som vi ansluter fiber till din bostad. Slangen placeras i den grävda rännan som går från tomtgräns till husvägg. Där slangen möter husväggen gör vi ett hål in i din bostad för att montera din användarnod och ansluta fiber. 

Det är viktigt att du som tomtägare har koll på var ledningar och kablar finns i marken. Använd gärna ledningskollen till hjälp. För att undvika att fiberkabeln skadas är det även viktigt att du dokumenterar var den har blivit nedgrävd. 

4. Montering av användarnod

Nästa steg är att montera användarnoden på väggen inne i ditt hus. Vi sätter upp noden i samband med håltagningen i husväggen. Du kan förbereda arbetet genom att bestämma var i huset noden ska sitta.

Om användarnodens placering:

  • Noden placeras i anslutning till hålet i väggen.
  • Intag bör ske inom en meter från ett eluttag.
  • Placera noden fritt på en vägg, inte undangömd bakom ett skåp eller för nära ett element.
  • Plocka undan så att teknikern har fri väg från där håltagningen sker, till platsen där användarnoden ska placeras.
  • Noden får inte sitta i våta eller kalla utrymmen.

5. Driftsättning

När användarnoden är monterad kan vi koppla in fiber i din bostad. Därefter aktiveras fiberanslutningen och tjänsteleverantörerna får veta att du är ansluten till fiber. Då kan du börja beställa tjänster. Du väljer själv vilken eller vilka tjänster du vill ha vad gäller bredband, telefoni och TV i tjänsteguiden.

Anslut fiber till din bostad

Med fiber får du en uppkopplad vardag med rätt kapacitet när hela familjen vill surfa, streama och arbeta. Anslut dig till möjligheternas nät idag. 

Ladda ned de fem stegen

Du får fiber installerat och inkopplat på fem steg. Här kan du spara hem informationen i en PDF för att ha den lättillgänglig på din dator eller mobil.

Kom igång-guide

När du har fått fiber installerat kan du ladda ner vår Kom igång-guide med enkla instruktioner för att komma igång med din anslutning.