Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse – Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi & Miljö har åtagit sig att göra företagets webbplats tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta tillgänglighetsuttalande gäller https://www.eem.se

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Information om webbplatsens tillgänglighet

  • Länkar till en och samma sida beskrivs på olika sätt vilket kan vara förvirrande för flera besökare men speciellt personer med uppläsande hjälpmedel.
  • I en del formulär saknas kopplingar mellan beskrivningarna av inmatningsfälten och eventuella felmeddelanden som kan uppstå. 
  • Vissa färgkombinationer har för låg kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg vilket kan påverka många besökare, särskilt besökare med nedsatt synförmåga.
  • Rubriker som visuellt är utformade som rubriker är inte uppmärkta i koden som rubriker och det saknas tydliga huvudrubriker på vissa sidor. Ordningen på rubriknivåerna är inte alltid korrekt. Vissa tabeller saknar korrekt uppmärkning av tabellrubriker. Båda dessa brister påverkar i första hand personer med uppläsande hjälpmedel.
  • Bilder saknar alternativa i vissa fall beskrivningar och en del bilder som fungerar som länkar saknar också alternativa textbeskrivningar. Båda dessa brister påverkar i första hand personer med uppläsande hjälpmedel.
  • Listor och textstycken är inte alltid uppmärkta på korrekt sätt. Detta gör texterna svårlästa och ostrukturerade för besökare som använder uppläsande hjälpmedel.
  • Syntolkning och textning saknas i de flesta videoklippen. Undertextalternativ finns för vissa filmklipp. Knappar/kontroller i videospelaren går inte att använda för besökare som navigerar med tangentbord.
  • Vissa pdf-dokument möter inte tillgänglighetskraven.

Vi har planer på att åtgärda så mycket som möjligt så snart som möjligt under 2024.

Så har vi testat tillgängligheten

Denna redogörelse är skapad den 6:e april 2023.

Vi har utarbetat detta tillgänglighetsuttalande genom att anlita en oberoende tredje part [Funka] för att analysera webbplatsen enligt de gällande lagkraven och även genomfört en egenkontroll för att följa upp resultaten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21:a mars 2024.

Återkoppling och kontaktinformation

Vi strävar ständigt efter att förbättra tillgängligheten på vår webbplats. Om du hittar några problem som inte beskrivs på denna sida, eller om du anser att vi inte uppfyller lagen, ber vi dig vänligen att meddela oss så att vi kan undersöka och åtgärda problemet.

Om du behöver tillgång till innehåll från Eskilstuna Energi & Miljö som inte är tillgängligt för dig, kan du begära informationen från oss antingen genom att besöka oss på Kungsgatan 86 i Eskilstuna eller genom att skicka ett mejl till kundservice@eem.se. Vi står alltid till ditt förfogande.

Vi kommer att besvara ditt ärende så snart som möjligt på vanliga arbetsdagar, senast inom 72 timmar.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.