Till sidans huvudinnehåll

Vår verksamhet

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Eskilstuna Energi och Miljö (EEM) och SEVAB Strängnäs Energi (SEVAB) har i uppdrag att bedriva konkurrenskraftiga verksamheter inom energi- och miljöområdet som levererar optimal nytta till kunder och invånare med minimal miljöpåverkan. För att framgångsrikt kunna fortsätta erbjuda dessa samhällsbärande funktioner även i framtiden beslutade våra ägare att starta Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö (ESEM) – ett gemensamt driftbolag med ansvar för att driva och utveckla EEMs och SEVABs verksamheter och anläggningar.

Sedan 1 januari 2014 är alla medarbetare anställda hos ESEM och allt arbete som våra cirka 600 medarbetare utför, sker på uppdrag av EEM och SEVAB. Men även om driftbolaget är gemensamt är du som kommuninvånare fortfarande kund hos Eskilstuna Energi och Miljö, som äger anläggningarna och näten.

ESEM ägs av EEM och SEVAB, som i sin tur ägs av Eskilstuna Kommunföretag* respektive Strängnäs kommun. EEM och SEVAB äger varumärkena EEM och SEVAB samt anläggningar och distributionsnät för el, fjärrvärme, fjärrkyla, ånga, vatten, avlopp, återvinning och stadsnät. EEM och SEVAB äger också ett gemensamt elhandelsbolag för inköp och försäljning av el.

Om EEM

VD: Kjell Andersson

Antal anställda: Anställda i det gemensamma driftsbolaget ESEM är 615 stycken (2023)

Huvudkontor: Kungsgatan 86, Eskilstuna

Affärsområden: Elnät & Stadsnät, Energi & Återvinning, Marknad, Produkter & Tjänster, VD & Stab, Vatten & Avlopp

Vad är ESEM? Läs mer om driftsbolaget ESEM här.

Bolagsinformation

Eskilstuna Energi och Miljö AB
556458-1907

Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB
556513-9556

Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB
556001-6882

* I Eskilstuna Kommunföretag ingår dotterbolagen Eskilstuna Energi och Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Jernmanufaktur, Eskilstuna Logistik och Etablering samt Destination Eskilstuna. I Strängnäs Kommunföretag ingår SEVAB Strängnäs Energi AB och Strängnäs Fastighets AB

Gas och Elektricitetsverken på Kungsgatan 37 (där Apoteket Hjärtat ligger idag). Året är 1964.

Vår historia

Vår historia letar sig tillbaka till 1800-talets Eskilstuna.

Björkstammar i skog

Hållbarhet

Miljö och hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat och är ständigt i fokus när våra medarbetare utför sina dagliga uppdrag.