Till sidans huvudinnehåll

Styrelse

Styrelsen för Eskilstuna Energi och Miljö AB finns här. Här finns även årets sammanträden, protokoll och årsredovisningar.

Styrelsesammanträden 2024

14 februari     
18 mars     
14-15 mars (gemensamma strategidagar)     
16 april  
25 april årsstämmor ESEM samt ESEF, inklusive dotterbolag  
21 maj     
11 juni     
19 augusti     
19 september     
15 oktober     
12 november     
10 december

Dimma över en sjö med vassrugge till höger

Styrelseprotokoll

Här finns styrelseprotokoll tre år tillbaka för våra bolag.

Brygga vid stilla sjö i solnedgång

Årsredovisningar

Här kan du ta del av våra olika bolags årsredovisningar.