Till sidans huvudinnehåll
Elmätare Aidon

Vi mäter den el du använder

Vi läser av din elmätare automatiskt minst en gång i månaden. Våra mätare kommunicerar trådlöst och kan fjärrstyras.

Den el du använder mäts av en elmätare. Användningen mäts i kilowattimmar (kWh) och du ser siffrorna på elmätarens display. Om du vill ta reda på hur mycket el du har använt under en viss period kan du kolla av mätarställningen dag 1 och den sista dagen av perioden du vill mäta. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning.

Vi läser av din elmätare vid följande tillfällen: 

- Minst en gång i månaden.  
- Om din elmätare byts ut. 
- När du byter elhandelsföretag. 
- När du flyttar. 

Varje månad rapporteras din mätarinställning vidare till ditt elhandelsbolag. Du kan även beställa timvis mätning, då mäter vi elen en gång i timmen.

Kvalitetskontroller

Varje år tar vi ett stickprov och kontrollerar ett antal mätare så att de mäter korrekt. Vi ingår i ett nationellt kontrollorgan för elmätare och testerna utförs noggrant av neutral part i dialog med myndigheten för mätning och mätinstrument (SWEDAC). Elmätare som mäter i handelssyfte lyder under hårda krav och håller en mycket hög standard. 

Misstänker du fel?

Om du misstänker att din elmätare mäter fel så kan du beställa en enskild kontroll av mätaren. Om inget fel upptäcks, står du som kund för undersökningskostnaden. Priser hittar du här. Villkor för din mätning hittar du under kapitel 4 i allmänna avtalsvillkor.

Flicka trycker på lysknapp

Elsäkerhet i hemmet

El är viktigt för oss alla i en fungerande vardag men för en del människor är el direkt livsviktigt och håller dem vid liv. Samtidigt kan elström bli livsfarligt om det används på fel sätt eller oaktsamt.