Till sidans huvudinnehåll
Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Hur du sorterar avfall när du bor i lägenhet

Alla hushåll sorterar sitt avfall, men det sker på olika sätt beroende på hur fastigheten ser ut. Det är din fastighetsägare som beslutar om hur sorteringslöningen ser hur i just ditt hus.

Alla sorterar, men på olika sätt

I flerfamiljshus är det fastighetsägaren som beslutar vilken sorteringslösning som ska erbjudas. Fastighetsägaren kan välja mellan olika lösningar:

  • Att de boende sorterar materialen direkt i olika kärl i sorteringsrummet (detta är den vanligaste lösningen).
  • Att de boende sorterar avfallet i färgsorteringspåsar och lägger i olika kärl i sorteringsrummet.
  • Att endast matavfall och övrigt hushållsavfall sorteras i fastigheten, och de boende får sortera sina förpackningar och tidningar vid en närmaste återvinningsstation (alltså de gröna containrarna som finns runt om i kommunen). Här hittar du din närmaste återvinningsstation.

Alltså: alla hushåll ska sortera allt sitt avfall, men det sker på olika sätt! Vi har alla ett ansvar att sortera, oavsett om det sker vid en återvinningsstation, en återvinningscentral, i en fastighets sorteringsrum eller med färgsorteringen. 

Vad ska du sortera?

Det korta svaret är: Allt! Här är en lista över olika typer av avfall som ska sorteras. 

Matavfall: lägg allt ditt matavfall i en plastpåse och knyt ihop med en ordentlig dubbelknut så att påsen inte läcker. Släng den sedan i kärlet märkt "matavfall". 

Förpackningar: material som har fungerat som emballage och förpackat en vara ska sorteras för att kunna materialåtervinnas. En ketchupflaska har till exempel förpackat produkten ketchup. Detta till skillnad från produkter som till exempel leksaker, de ska inte läggas i förpackningsinsamlingen. Förpackningar sorteras efter materialen: plast, papper, metall, förgat och ofärgat glas. Lägg förpackningarna löst i sorteringsrummets olika soptunnor (om du inte bor i en fastighet som använder färgsorteringssytemet). 

Tidningar: lägg tidningar löst i kärlet för tidningar eller vid en återvinningsstation.

Textilier: Du kan sortera både hela och trasiga kläder, lakan handdukar, mjuka väskor med mera i våra olika behållare för textilier. De finns på återvinningscentralerna, samt vid vissa återvinningsstationer runt om i kommunen. Din fastighetsägare kan erbjuda sortering av textilier i fastigheten. 

Grovavfall: Om någonting är för stort för att få plats i en vanlig påse räknas det som grovavfall. Lämna det vid en av våra återvinningscentraler, Lilla Nyby eller ReTuna Återvinningscentral. Grovavfall ska aldrig lämnas i fastighetens soprum, eller vid en återvinningsstation. 

Farligt avfall: Vissa fastighetsägare erbjuder sortering av batterier och glödlampor i husets sorteringsrum. Det är viktigt att allt farligt avfall sorteras rätt så att det kan hanteras på ett bra sätt. Lämna därför alltid batterier, glödlampor, elektronik, kemikalier och målarfärg i miljöboden på våra återvinningscentraler. 

Bor du i lägenhet och har färgsortering?

Då sorterar du det mesta av förpackningarna i olika färgade påsar och lägger i kärl i soprummet. Läs mer här om hur du sorterar med färgsortering i lägenhet!

Undrar du varför bara villor och vissa flerfamiljshus har färgsorteringssystemet? Svaret hittar du här!

Borde sorteringen i ditt hus bli bättre?

Be din fastighetsägare att kontakta oss! Vi jobbar tillsammans med flera av kommunens fastighetsägare för att förbättra sorteringen i flerfamiljshus. För miljön såklart, och också för att fastigheten kan sänka sina avfallskostnader markant genom att minska mängden avfall som går till förbränning. Vi vill att alla ska ha möjlighet att sortera sitt avfall på ett enkelt sätt och vi kan hjälpa er att komma framåt med sorteringen. Be din fastighetsägare att kontakta oss på nummer 016-10 60 60. Vi hjälper gärna till att hitta lösningar på era sorteringsbekymmer!

Hitta närmaste återvinningsstation

Från och med den 1 januari 2024 sköter vi på EEM de återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. Här hittar du dem.

Är du ansvarig för sorteringen?

Ska ni utöka sortering i er fastighet eller behöver du sorteringsmaterial till fastighetens sorteringsrum? Om du är fastighetsägare eller ansvarig för sorteringen i ditt hus kan du läsa mer om sortering i lägenheter här.

Sorteringsguide på engelska och arabiska

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.

Trasig stol

Vad är grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Läs mer om hur det ska hanteras.

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Varför har inte alla lägenheter färgsortering?

Undrar du också varför inte alla lägenheter har färgsortering? Det är en vanlig fråga vi får, här förklarar vi hur det fungerar!

Textilbehållare på retuna

Lämna textilier i våra behållare

Du kan lämna både hela och trasiga textilier i våra behållare som finns på våra återvinningscentraler. Vi ser till att så mycket som möjligt återanvänds!