Till sidans huvudinnehåll
Elbil på väg

Nu kan du få avdrag för installation av laddbox i hemmet

Den 1 januari 2021 infördes avdraget för ”Grön Teknik” som gäller bland annat installation av laddbox hemma. Här kan du läsa mer om det gröna rotavdraget.

Grön rot för installation av laddbox hemma

Syftet med grönt rotavdrag är givetvis att öka tillgängligheten för privatpersoner att ha elbilar genom att kunna installera en laddbox på fastigheten så du kan ladda elbilen hemma. Det tidigare statliga stödet för installering av laddstolpar har nämligen ett tak på 10 000 kr, vilket ska stå för 50% av material- och arbetskostnader. Nu behålls syftet med avdraget, men maximala stödet ökar istället till 50 000 kronor. Utökningen sker som ytterligare uppmuntran för att investera i grönare val. 

Du kan få bidrag för alla installationer som påbörjats och betalats från och med 1 januari 2021.

Grönt rotavdrag för laddbox direkt på fakturan

Det nya gröna avdraget innebär att avdraget görs direkt på fakturan, likt ROT och RUT-avdraget. Däremot kan du få både material- och arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid installation av laddbox hemma. Pengarna kommer inte heller ta slut som har varit fallet med investeringsstödet.

Det här gäller för det gröna avdraget enligt Skatteverket:

 • Avdraget för ”Grön Teknik” är på max 50 000 per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 per år
 • Det är endast privatpersoner som kan göra det gröna avdraget
 • Det gröna avdraget är ett eget avdrag, precis som rot- eller rutavdraget Det betyder att utrymmet för vad du kan dra inte påverkas av varandra
 • Det gröna avdraget gäller, till skillnad från rotavdrag, även för hus som byggts de senaste fem åren
 • Avdraget går bara att använda för fastigheter som är ansluta till elnätet.

Vad omfattar skattereduktion för grön teknik?

Nedan listar vi vad det gröna avdraget omfattar, samt vilken procent skattereduktion ges för kostnaden för arbete och material.

 • Installation av nätanslutet solcellssystem - 15 procent
 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi - 50 procent
 • Installation av laddningspunkt till elfordon - 50 procent

Detta gäller för att få avdrag för laddstolpe i hemmet

Nedan listar vi vad som gäller för installation av laddbox i hemmet. Installationen av laddstolpen får endast avse den aktuella bostaden och måste vara gjord i ditt eller din förälders hushåll. Installationen ska avse följande:

 • En byggnad under uppbyggnad som ägs av dig och som när den är uppförd ska vara en ägarlägenhet ett småhus
 • Ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av dig
 • En lägenhet som upplåtits med bostadsrätt och som innehas av dig

För dessa byggnader kan du begära skattereduktion.

Laddbox i BRF eller för företag

Vad som gäller vid installation av laddstolpe för företag och bostadsrättsföreningar hänvisar vi till Naturvårdsverket.

Solnedgång speglar sig i bilens sidorutor

Elbilen – viktig del i energiomställningen

Från 100 000 till 2 500 000 laddbara fordon i Sverige på tio år. Det är vad prognoserna säger. Daniel Kulin, sakkunnig i E-mobility på Power Circle, berättar hur man ser på omställningen från fossilt drivna fordon till elfordon under den närmaste tioårsperioden.