Till sidans huvudinnehåll
Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus i Eskilstuna – allt du behöver veta om avfallshantering

Hej du med sommarstuga i Eskilstuna kommun! Undrar du hur det fungerar med källsortering och avfallshantering vid ditt fritidshus? Här samlar vi allt du behöver veta kring återvinning.

Se din hämtningsdag genom att logga in på Mina Sidor!

Våra abonnemang för sophämtning för fritidshus är utformade för att följa Eskilstuna kommuns renhållningsföreskrifter. Det finns två olika alternativ:

  • Sophämtning ska ske varannan vecka, vid 12 tillfällen, under sommarsäsongen.
  • Vid anmälan om hemkompostering av matavfall tillåts hämtning var fjärde vecka, vid sex tillfällen, under sommarsäsongen.

Sommarsäsongen varar mellan vecka 17-39 (udda veckor) eller 16-38 (jämna veckor). 

Om du ska ha hämtning var fjärde vecka krävs ett godkänt beslut om hemkompostering från Miljö och räddningstjänstförvaltningen. Blanketten för att ansöka om hemkompostering hittar du på Eskilstuna kommuns hemsida.

Om du har frågor kring ditt abonnemang är du välkommen att kontakta vår kundservice på nummer 016-10 60 60 eller mejla till kundservice@eem.se

Källsortera allt ditt hushållsavfall med färgsortering

Alla villor och fritidshus i Eskilstuna kommun sorterar med färgsortering. Det innebär att du sorterar allt ditt hushållsavfall i olika färgade påsar. Påsarna slänger du sedan allihopa i ditt gröna sopkärl och de sorteras sedan efter färg i vår optiska sorteringsanläggning. Smidigt, eller hur? 

Vad ska sorteras? Det korta svaret är: Allt! Sortera matavfall, tidningar, textilier och alla dina förpackningar. Det som blir över och som inte kan återvinnas sorterar du som övrigt hushållsavfall. Allt avfall måste förpackas i påsar, inget löst avfall får slängas i kärlet. Om något är för stort för att få plats i en vanlig påse räknas det som grovavfall. Lämna det vid en av våra bemannade återvinningscentraler, Lilla Nyby eller ReTuna.

Kostnader för sommarsopor

Den fasta avgifter täcker kostnaden för återvinningscentralerna, behandling av avfall, administration och information. Till den fasta avgiften läggs den rörliga avgiften för att få fram hela årsavgiften. 

Den rörliga avgifter beror på vilken kärlstorlek och vilket hämtningsintervall du har. I Eskilstuna sorterar du enkelt ditt avfall med färgsortering.

För att se priser kan du ladda ner renhållningstaxan

Din hämtningsdag

Du kan även se din hämtningsdag genom att logga in på Mina Sidor, där loggar du enkelt in med Bank ID. Du kan även kontakta Kundservice på nummer 016-10 60 60 eller mejla till kundservice@eem.se.  

Ändrade sophämtningsdagar under storhelger och röda dagar

Vi kan komma att tömma ditt sopkärl en annan dag än vanligt i samband med storhelger så som Kristi himmelsfärds och Midsommar. Ta för vana att kolla upp ifall det påverkar dig, och ställ i så fall ut ditt sopkärl senast klockan 06.00 på den ändrade dagen. Här hittar du årets alla ändrade sophämtningsdagar.

Kärlet ska stå med öppningen vänd ut mot vägen. Tänk även på att klippa bort buskar runt kärlet så att vår sopbil kan tömma kärlet på ett smidigt sätt. Kärlet ska stå fritt med minst 60 cm runt om och 4,5 m ovanför. 

Fulla avfallspåsar i olika färger som står i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sex olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Sopkärl med färgsorteringspåsar

Enkla tips för rent sopkärl

Fluglarver och dålig lukt? Det är ett vanligt bekymmer när det kommer till soptunnor. Här ger vi dig tipsen för hur du håller ditt sopkärl rent och fritt från ohyra.

Tack-lapp på soptunna

Tips inför din sophämtning

Hur du placerar ditt sopkärl, information om hämtningsdagar och några praktiska tips på vägen!

Rampen återvinningscentral

Välkommen till våra återvinningscentraler

Se öppettider för våra återvinningscentraler och läs mer om Lilla Nyby och ReTuna.

Slamtömning

Dags för slamtömning?

Beställning, checklistor och vanliga frågor hittar du här.

Utedass i skog

Latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.