Till sidans huvudinnehåll
Groparbete

Utbyggnader

Vårt åtagande för utbyggnader i Eskilstuna styrs av Vattentjänstlagen. I samarbete med Eskilstuna kommun arbetar vi strategiskt med utbyggnad av VA till skydd för människors hälsa och miljö.

Vid årsskiftet 2023 infördes delvis ny lagstiftning i Lagen om allmänna vattentjänster. Det innebär att en vattentjänstplan ska finnas i varje kommun. Denna ersätter tidigare VA-plan med syfte att visa vilka områden som har behov av en långsiktig och hållbar VA-försörjning. Vattentjänstplanen är ett verktyg för att lyfta fram utmaningar och hjälper till att strukturera var, när och i vilken ordning vi ska bygga ut den allmänna VA-anläggningen.

Vattentjänstplanen ska också innehålla kommunens bedömning för vilka åtgärder som behöver vidtas för att VA-systemet ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall.

De högst prioriterade utbyggnaderna i kommunen har vi samlat nedan och under respektive flik finns mer information om dessa områden.

Områdena kring Hyndevad

Områdena kring Hyndevad

I områdena runt Hyndevad pågår just nu utbyggnad av VA, elnät och fiber.

Karta över Grundby Kullersta strand.

Grundby-Kullersta sand

I Grundby-Kullersta pågår utbyggnad av VA, elnät och fiber.

Östra Ängsholmen

Östra Ängsholmen

I Östra Ängsholmen pågår planeringsarbete för utbyggnad av vatten och avlopp. Preliminär byggstart om tre till fem år.

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

rött hus vid vattnet.

Anslut din bostad

Steg för steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp.