Till sidans huvudinnehåll

Östra Ängsholmen

En ny detaljplan antogs i somras för området Östra Ängsholmen. Den nya detaljplanen innebär att området Östra Ängsholmen (Ängsholmen 1:2) kommer att få kommunalt vatten och avlopp. Detta tas upp i kommunfullmäktige för beslut under 2024.

Varje fastighet kommer behöva betala anläggningsavgift (anslutningsavgift) enligt var tids gällande taxa. Det slutliga priset baseras på den taxa som är gällande när vi byggt ut förbindelsepunkter till tomtgräns och informerar dig om dess placering. Det sker alltså i ett senare skede, ändras taxan så ändras också priset. Vilka fastigheter som ingår i området kommer att förtydligas senare.

Detta händer i närtid

2023-10-05

Just nu pågår planeringsarbetet för denna utbyggnation, preliminär tidsplan är om tre till fem år. En mer precis tidsplan kommer att presenteras under 2024. Håll dig gärna uppdaterad här på vår hemsida.

Viktig information inför anslutning

Du som fastighetsägare får inte ansluta till våra ledningar som är framdragna till fastighetsgräns innan slutbesiktning skett. Systemet är först klart att användas efter att vi på EEM skriftligen har meddelat detta. Vi återkommer med mer information längre fram om när systemen är klara att användas.

Anslutning får ske först när alla ledningar i området är utbyggda och förbindelsepunkt har förmedlats. Anläggningsavgiften (anslutningsavgiften) ska vara betald och du ska ha fått en vattenmätare monterad av oss.

Information om hur det går till när du ska ansluta din fastighet hittar du i vår broschyr (pdf) för utbyggnad av vatten och avlopp. Du kan också få svar på många av dina frågor som rör utbyggnad av allmänt vatten och avlopp nedan. På Kommunalt VA - eem.se finns vanliga frågor och svar om vatten- och avloppsutbyggnad.

Vi kommer även skicka ut brev till alla berörda när det är dags och löpande genom hela projektet. 

Broschyr

Ska din fastighet anslutas till det allmänna vatten- och avloppsnätet? Här kan du läsa om processen.

rött hus vid vattnet.

Anslut din bostad

Steg för steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Ikon för priser

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Vill du anmäla en vattenläcka? Har du frågor om en förbrukning och misstänker en läcka hemma hos dig?

Frågor och svar om allmänt VA

Här har vi samlat frågor och svar som är bra att ha koll på för dig som är ansluten till kommunalt VA.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.