Till sidans huvudinnehåll
Solnedgång speglar sig i bilens sidorutor

Elbilen – viktig del i energiomställningen

2 500 000 laddbara fordon i Sverige år 2030, det är vad prognoserna säger. Vid årsskiftet passerades 100 000-gränsen. Daniel Kulin, sakkunnig i E-mobility på Power Circle, berättar hur man ser på omställningen från fossilt drivna fordon till elfordon under den närmaste tioårsperioden.

Elbilen och framtiden

Hur ser er bild ut av framtiden och omställningen till elbil?– Vi ser inte att det finns mycket som tyder på att konsumenterna av tekniska eller ekonomiska skäl skulle efterfråga något annat än rena elbilar år 2030. Däremot finns det såklart en risk att infrastruktur och lagstiftning påverkar marknaden. Vår prognos är dock att det i slutet av 2020-talet, runt 2028 eller 2029, kommer att säljas över 90 procent rena elbilar i Sverige.

Vilka fler aspekter ser ni är viktiga för omställningen från fossilt till el?
– I konsumentundersökningar som gjorts framgår ett par saker som är viktiga. Tryggheten i att elbilen är det miljömässigt bästa valet, tilliten till en fungerande laddinfrastruktur och priset. Redan idag är elbilen det bättre valet för samtliga elbilsmodeller om du räknar på total ägandekostnad.

”Vi befinner oss i ett tidigt skede av utvecklingen och om några år kommer elbilen att vara lika självklar som att borsta tänderna. Bättre, billigare och smartare än att låta bli."

Nå hållbarhetsmål med elbilen

Finns det hinder eller myter om elbilen som ni vill slå hål på?
– Vi vill snarare sprida kunskap om att elbilar och elektrifiering är utmärkta medel för att nå mål om hållbarhet, tillväxt och utveckling i Sverige. Vi befinner oss i ett tidigt skede av utvecklingen och om några år kommer elbilen att vara lika självklar som att borsta tänderna. Bättre, billigare och smartare än att låta bli. För aktörer och företag är det viktigt att bidra genom att anpassa infrastrukturen så att till exempel laddning underlättas.

Ladda elbilen

Lokalt i vår kommun har vi investerat i ett 50-tal publika laddplatser. Hos Mer Sverige kan du hitta laddplatser både i och utanför Eskilstuna. Ladda bilen med Mer!

Varför är det bra att ladda med en laddbox?

  • Du får en snabb och säker laddning
  • Den har inbyggda säkerhetsfunktioner och kommunicerar med bilen så att elen bara är påslagen när bilen är korrekt ansluten, annars bryts den
  • Laddboxen laddar med högre effekt än ett vanligt eluttag, laddningen går alltså snabbare

 

Hur snabbt laddar jag min bil och vad kostar det?

  • Tiden det tar att ladda en elbil eller en plug-in hybrid varierar från 30 minuter till 12 timmar.
  • Normalt drar en elbil cirka 2 kWh per mil. 1 kWh ligger idag på cirka 1,25 kronor för semisnabb laddning – om du laddar hemma med laddbox
  • Behöver du ladda längs vägen med en snabbladdare tar det 20–30 minuter att ladda för 10 mils körning och då gäller annan taxa

 

Kan jag verkligen köra längre sträckor med en elbil?

  • Utvecklingen av batterier till elbilar har gått snabbt de senaste åren. Idag kan en elbil med 100 procent eldrift köras från 120 km till 500 km på en laddning
  • Behöver du ladda längs vägen finns det idag cirka 8 000 laddpunkter på drygt 1 000 laddstationer i Sverige. Och de blir fler hela tiden

Kort om Power Circle

  • Power Circle är elkraftbranschens intresseorganisation för bland annat framtidsfrågor.
  • Organisationen vill stärka elkraftteknikens roll och ställning samt göra det möjligt för eltekniken att bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Parkeringsplats för elbilsladdning

Elbil (BEV), hybrid (HEV) eller laddhybrid (PHEV)?

BEV En helt eldriven bil som inte drivs av något annat än med elmotor och lagrar energin i ett batteri.

HEV En hybridbil drivs av en kombination av en förbränningsmotor och elmotor. Den laddas inte från elnätet. Bilen har ett särskilt batteri och elmotor som kan driva bilen. Batteriet laddas med energi från förbränningsmotorn, och vid inbromsningar.

PHEV Ett slags mellanting mellan elbil och ”vanlig” bil. En laddhybrid (plug-in hybrid) har en förbränningsmotor, som oftast går på bensin eller diesel, samt en eller flera elmotorer.