Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsnära insamling - sortera avfall nära fastigheten

Det finns många bra anledningar att ha sortering i din fastighet. Till exempel att dina kostnader för avfallshantering kan bli lägre, du gör en stor insats för miljön och du ger dina boende en eftertraktad service. Bra, eller hur?

Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet. Genom att teckna ett avtal med oss kan du sänka dina kostnader och förenkla din hantering.

Olika sätt att sortera – vad vill du erbjuda i din fastighet?

Fastighetsnära insamling (FNI) innebär att hushållsavfall, matavfall, förpackningar och tidningar sorteras nära bostaden. Du kan erbjuda dina boende sortering i kärl eller sortering med färgsorteringspåsar. 

Bra samarbete för bra sortering

Vi levererar kärlen, hämtar det sorterade materialet och lämnar det till återvinning. Vi tillhandahåller även dekaler och sorteringsinformation att sätta upp i sorteringsrummet, samt sorteringsguider som du kan ge till dina boenden. Som fastighetsägare är du ansvarig för att de som bor i din fastighet sorterar rätt och att sorteringsrummet är i sådant skick att vi kan tömma kärlen. Till exempel att kärlen inte är överfulla. Vi förstår att det inte alltid är enkelt, men vi hjälper dig att hitta åtgärder för en välfungerande sortering. 

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Sortera hushållsavfallet i olika kärl

Erbjud dina boende full sortering med olika kärl.

Rullar med färgsorteringspåsar

Sortera avfall med färgsorteringspåsar

Gör det enkelt för dina kunder att sortera sitt avfall med olika färgade påsar.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person sopsorterar flaskor

Förbättra fastighetens sortering och spara pengar – här är våra tips!

Vi har utfört pilottester för att undersöka vilka insatser som ökar sorteringen av avfall i en fastighet. Här har vi samlat tips och råd för vad du kan göra.

Person knyter ihop en grön påse

Öka sorteringen av matavfall med den gröna påsen

Att låta hyresgäster sortera matavfall med gröna påsar har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 procent.

Sorteringsguide på engelska och arabiska

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.