""

Ladda ner sorteringsguider

Vi hjälper dig att informera dina hyresgäster om hur de ska sortera i soprummet. Här hittar du informationsmaterial som du kan ladda ner, skriv ut och dela ut.

Om du behöver något annat

Tveka inte att höra av dig till oss om du behöver skyltar, tryckta broschyrer eller någonting annan typ av information kring sortering. Vi hjälper dig att hitta lösningar. 

Gröna avfallskärl som står inne i ett sorteringshus.

Fastighetsnära insamling

Det finns olika sätt att sortera avfall i ett flerfamiljshus. Sortering i kärl, sortering med färgade påsar, eller sortering med markbehållare. Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet.