Till sidans huvudinnehåll

Kranmärkning

Vår verksamhet är Kranmärkt vilket innebär att vi serverar dricksvatten direkt från kranen istället för flaskvatten. Förutom att visa att vi är stolta över det fina vatten vi själva producerar så bidrar vi därmed också till minskade utsläpp av koldioxid och mindre avfall.

Kranmärkning är en nationell hållbarhetsmärkning som vår branschorganisation Svenskt Vatten står bakom och som helt bygger på eget ansvarstagande. Det handlar om att ta ställning för miljön och att förhoppningsvis kunna inspirera andra att välja att göra detsamma. Vi vet tillräckligt mycket om miljöfördelarna med att välja kranvatten framför flaskvatten för att medvetet välja bort flaskvatten. Dessutom är vi stolta över vår fina vattenkvalitet och vill visa det. Vi har ett kranvatten som ligger kvalitetsmässigt i topp i världen.

Det innebär att vi helt utesluter att servera flaskvatten på vår arbetsplats, samt på våra möten, utbildningar och konferenser. Vid externa möten, konferenser, kundträffar, utbildningar och event är rekommendationen att välja kranvatten framför flaskvatten.

Vill du också kranmärka din verksamhet?

Här kan du läsa mer om kranmärkningen och hur du gör om du också vill att din verksamhet ska bli kranmärkt.

Fördelar med kranvatten

• Inga plastförpackningar
Att producera och leverera en liter flaskvatten släpper ut minst 300 gånger mer av växthusgasen koldioxid än att tappa upp en liter vatten från kranen.

• Lokalproducerat, inga långa transporter
Flaskvatten transporteras med antingen båt, bil, flyg eller tåg.

• Energisnålt
Att producera och leverera en liter flaskvatten drar minst 300 gånger mer energi än att tappa upp en liter vatten från kranen.

• Hög kvalitet
Vatten från kranen är alltid färskt till skillnad mot flaskvatten som kan ha stått både under transport och i butik i flera dagar innan det konsumeras.

• Lågt pris
Flaskvatten kostar mellan 250 - 1000 gånger mer än kranvatten.