Till sidans huvudinnehåll

Anslut din fastighet

Vill du ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet?

Porträtt av Kirsi Gustavsson

Kontakta en säljare

Boka tid för ett möte, få svar på dina frågor eller få mer information om våra produkter och tjänster.

Grävskopa full med jord

Ska du gräva?

Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång att gräva – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Frityrkorg

Fettavskiljare

För att minska utsläppen av fett vill vi informera om de krav som finns på installation av fettavskiljare och system för fettåtervinning.

Olja i pumpstation

Oljeavskiljare

Verksamheter med förorenat processvatten får inte tillföra vattnet till avloppet utan det måste renas innan det släpps till avloppsystemet.