Till sidans huvudinnehåll

Dokument och blanketter

Här finns aktuella dokument och blanketter för dig som företagare gällande vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser VA - ABVA

Föreskrifter och priser

foreskrifter-med-principer-for-va-taxa-i-eskilstuna-kommun-fran-200101-1.pdf

anlaggningsavgifter-2023-1.pdf

brukningsavgifter-2023-1.pdf

ovriga-avgifter-2023-1.pdf

analys-och-prislista-enskild-anlaggning-2020-1.pdf

Exploatering

teknisk-standard-for-va-eem-2021-1.pdf

bilaga-1-inmatningsspec_va_esem-1.pdf

bilaga-2-pumpstation-med-overbyggnad-180419-1.pdf

bilaga-3-ledningsmaterial_eem.pdf

bilaga-4-pumpstationer-utan-overbyggnad-1.pdf

Anslutning

fardiganmalan-for-dig-som-ansluts-till-kommunalt-va2-1.pdf

Sprinklerpolicy

policy-for-anslutning-av-sprinklersystem-1.pdf

Fettavskiljare

anmalan-fettavskiljare_ifyllningsbar_rev20180830-1.pdf

Oljeavskiljare

blankett-anmalan-oljeavskiljare-1.pdf

Utsläpp av avloppsvatten

2022-12-15_-nackrosbroschyren2022-1.pdf