Till sidans huvudinnehåll

Den nya förpackningsförordningen

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall. För dig som fastighetsägare innebär det en stor och viktig förändring:

Innan den 1 januari 2027 måste alla boende i dina fastigheter ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten.

Det här är en lagstadgad förändring som inte kommer att innebära någon ökad kostnad för dig när sopsorteringen fungerar som den ska. Men det är mycket som måste göras, och det är kort om tid att få allt på plats.

Vi vill hjälpa dig att göra rätt, så tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nya förordningen. Den här sidan kommer att uppdateras med ytterligare information och nyheter under resans gång.

Frågor och svar om nya förpackningsförordningen

Alla förpackningar som omfattas av producentansvaret. För fastighetsnära insamling (FNI) handlar det om pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar och både färgade och ofärgade glasförpackningar.

Fastighetsägare är enligt förordningen skyldiga att upplåta plats för kärl. Vid brist på utrymme går det att dela kärl med en grannfastighet, utan att det slutar vara bostadsnära eller fastighetsnära. Kontakta oss så hjälps vi åt att hitta en bra lösning.

De olika sorternas förpackningar ska sorteras upp och läggas i avsett kärl enligt anvisning från oss.

Fakturering för förpackningar upphör från och med årsskiftet 1/1-2024. Kostnader som kan tillkomma är vid felsortering eller tilläggstjänster, dessa finns beskrivna i avfallstaxan.

En felsorteringsavgift kommer att åläggas kunden enligt avfallstaxan.

Vi kommer att sköta det. Kunder som behöver kärl får höra av sig till oss och vi hanterar det löpande med hjälp av våra kundsamordnare.

Ja. Vår kommunikationsavdelning kommer löpande att uppdatera och informera om vad som pågår under hela implementeirngen, från nu till december 2026.

Villor och fritidshus fortsätter med färgsortering som tidigare. Färgsortering till flerfamiljshus utreds fortfarande, men huvudspåret är att det inte ska tillkomma någon kostnad.

Definitionen på fastighetsnära insamling är: insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller − om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter − insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.

ÅVS går över i vår regi i januari 2024. Samtliga kommer finnas kvar från start, sen får vi se hur behovet ser ut vart efter FNI byggs ut.

En verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet måste själva anmäla till kommunen om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende, eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör.  Klicka här för att komma till Eskilstuna Kommuns E-tjänst för att göra din anmälan.

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Fastighetsnära insamling

Det finns olika sätt att sortera avfall i ett flerfamiljshus. Sortering i kärl eller sortering med färgade påsar. Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.