Till sidans huvudinnehåll

Nu kan företag lämna sitt avfall vid ReTunas Återvinningscentral

För att underlätta för våra företagskunder är det från och med den 2 januari 2023 möjligt för företag att lämna sitt avfall vid återvinningscentralen på ReTuna mot en besöksavgift. Tidigare har det enbart varit möjligt för företag att lämna sitt avfall på Lilla Nyby.

Öppettider ReTuna ÅVC

Dagens öppettider:

10.00 - 17.00

Vi hjälper dig hantera farligt avfall

Farligt avfall lämnas på Lilla Nyby och det finns en hel del att tänka på. Vi har samlat det ni behöver veta så att vi tillsammans hanterar det korrekt.

Information om tjänsten 

  • Registreringsnummer läses av och registreras automatiskt med en sensor när ett fordon åker in på anläggningen. Företagsbilar debiteras. Privatpersoner registreras enbart med avseende att räkna antalet fordon som rör sig på området. Inga foton eller personuppgifter registreras.
  • Företaget som står som brukare av företagsbilen debiteras en avgift på 350 kr för varje besök.
  • Hyrbilar debiteras inte.
  • ReTuna har ingen våg. Om ni behöver redovisa mängden avfall behöver ni fortfarande åka via vågen på Lilla Nyby.
  • Om ni behöver kvitto eller unik märkning per besök måste ni åka via vågen på Lilla Nyby.
  • Allt avfall måste sorteras.
  • Företag får inte lämna verksamhetsavfall på helger eller efter kl. 17 på vardagar.
  • Maxvikt för lastade företagsfordon är 3,5 ton.
  • Önskas fakturareferens, kontakta Kundservice

Vi tar inte emot era däck

Företag kan inte lämna bildäck på återvinningscentralen. Vi hänvisar därför i stället till däckåterförsäljare eller Svensk Däckåtervinning.

Farligt avfall måste fortfarande lämnas på Lilla Nyby

Företag kan inte lämna farligt avfall på ReTuna. Med farligt avfall menas exempelvis vitvaror, kyl och frys, elektronik och tryckimpregnerat virke/trä. Hit räknas även avfall som tas emot i Miljöboden, exempelvis ljuskällor, lysrör, färg, rengöringsmedel, aerosoler och spillolja.

Lämna privat avfall med företagsbil

Under vissa tider räknas en företagsbil som privat. Detta för att även de som enbart har företagsbil ska kunna slänga sitt privata avfall på ReTuna utan att bli debiterade. Dessa tider är:

Lördag - Söndag: 10 - 15
Vardagar: 17 - 19

Den som vill lämna privat avfall i företagsbil under dagtid på vardagar måste åka till Lilla Nyby eftersom företagsbilar registreras och debiteras automatiskt på ReTuna. Stanna och meddela via vågen.

Pris per besök för företag: 350 kr exkl. moms.

Vanliga frågor och svar

Från och med den 1 mars 2024 ska alla verksamheter i Eskilstuna kommun lämna förpackningar till Stena Recycling, ett beslut som tagits av Näringslivets Producentansvar (NPA). 

Detta innebär att verksamheter inte kan lämna sina förpackningar på våra återvinningscentraler Lilla Nyby och ReTuna. Annat verksamhetsavfall kan fortfarande lämnas på återvinningscentralerna.

För mer information gällande direktivet, besök https://npa.se/hitta-mottagningsplats 

Företag: Ja, företag registreras.

Privatperson: Nej, privatpersoner blir endast en siffra i besöksstatistiken.

Det nya systemet låter företag lämna sitt verksamhetsavfall utan att behöva köra via en våg. Automatisk registrering av företagsfordon minskar risken för köer och längre väntetider.

Vissa tider räknas ett företagsfordon som privat. Detta för att även de som enbart har företagsfordon ska kunna slänga sitt privata avfall utan att bli debiterade. Dessa tider är:

ReTuna Lilla Nyby (från 2 januari 2024)
Lördag - Söndag: 10 - 15 Lördag - Söndag: 9 - 14
Vardagar: 17 - 19 Onsdag: 16 - 18

 

Dessa tider är till för att man ska kunna lämna privat avfall i företagsfordon utan att bli debiterad.

Ja. Du betalar för varje besök. På ReTuna registreras ett besök när du kör upp på rampen. På Lilla Nyby registreras ett besök när du kör in på infarten till återvinningscentralen. 

350 kr per besök.

Avgiften är en serviceavgift som inkluderar kostnaderna för återvinningscentralen, avläsningssystem, transport, behandling och administration.

Alla fordon som är företagsregistrerade, förutom personalleasade fordon och hyrbilar.

För att få ett kvitto är du tvungen att köra in via infarten till anläggningen på Lilla Nyby och kontakta vågen.

Se karta

För att få en märkning på fakturan är du tvungen att köra in via infarten till anläggningen på Lilla Nyby och kontakta vågen.

Se karta

Nej. Farligt avfall lämnas på Lilly Nyby.

På ReTuna har vi inte tillstånd att ta emot större mängder. Allt farligt avfall ska vägas, det kan vi inte göra idag. 

Tryckimpregnerat virke räknas som farligt avfall och ska därför lämnas på Lilla Nyby.

Vitvaror, elektronik och ljuskällor klassas som farligt avfall och ska därför lämnas på Lilla Nyby.

Ja. Företagare betalar oavsett var de kommer ifrån.

Företaget som står för bilen blir debiterat även om någon annan kör bilen.

Parkera utanför anläggningen för att undvika att ditt företagsfordon registreras.

Kontakta personal så löser de det.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.