Till sidans huvudinnehåll
Grävskopa full med jord

Ledningsanvisning

Planerar du att gräva? Låt oss visa var alla ledningar finns innan du sätter igång – annars kan det bli både farligt och dyrt.

Du beställer ledningsanvisning via ledningskollen.  Då får vi ett meddelande vad du letar efter och vi kan visa var ledningarna finns via kartor och/eller med utsättning av dessa. Vid utsättning märker vi ut med färgsprej var olika ledningar finns i marken. Beställer du utsättning senast 5 arbetsdagar innan grävning ska ske utför vi arbetet kostnadsfritt, annars är avgiften 1425 kr (inkl. moms).

Vatten- och avloppsledningar kan vi endast visa fram till tomtgräns, men kommunens byggavdelning kan bistå med ledningsanvisning innanför tomtgräns.

Här hittar du ledningskollen.se.

Anvisningsfärger vid utsättning

El Gul sprej/röd käpp
Stadsnät Grön sprej
Fjärrvärme Röd sprej
Vatten och avlopp Blå sprej

För arbete vid elledningar

När det gäller elnätet så är det viktigt att allt arbete intill spänningsförande jord- eller luftledningar sker med stor varsamhet. Vårdslöshet eller okunnighet kan medföra livsfara för både dig och andra samt orsaka farliga och kostsamma driftavbrott och dyra reparationsarbeten.

Om du skadar en ledning, betrakta den som livsfarlig och ring omedelbart vår felanmälan på 016-10 60 60. Eventuella kostnader för att återställa skadan står du för.