Till sidans huvudinnehåll
Kilowatt-timme-mätare

Elmätare

Vi ansvarar för avläsning av din elmätare för att vi och elhandelsföretaget ska veta att du betalar för rätt elanvändning.

Den el du använder mäts av en elmätare. Användningen mäts i kilowattimmar (kWh) och du ser siffrorna på elmätarens display. Om du vill ta reda på hur mycket el du har använt under en viss period kan du kolla av mätarställningen dag 1 och den sista dagen av perioden du vill mäta. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Informationen visas även på din faktura och på dina Mina sidor.

Vi ansvarar för att läsa av mätaren

  • minst en gång i månaden
  • om din elmätare byts ut
  • när du byter elhandelsföretag
  • när du flyttar

Varje månad rapporteras den aktuella mätarställningen vidare till ditt elhandelsföretag. Du kan även bestämma timvis mätning, då mäter vi elen en gång i timmen.

Kvalitetskontroller

Varje år tar vi ett stickprov och kontrollerar ett antal mätare i anslutningar upp till 63 ampere (A) så att de mäter korrekt. Vi ingår i ett nationellt kontrollorgan för elmätare och testerna utförs noggrant av neutral part i dialog med myndigheten för mätning och mätinstrument (SWEDAC). Mätare som mäter strömmar över 63 ampere (A) samt på högspänning verifieras vid anslutning och sedan var sjätte år. Vid en verifiering är det inte bara mätaren som kvalitetssäkras utan även mätarplatsen som helhet. Elmätare som mäter i handelssyfte lyder under hårda krav och håller en mycket hög standard. 

Misstänker du fel?

Om du misstänker att din elmätare mäter fel så kan du beställa en enskild kontroll av mätaren. Om inget fel upptäcks, står du som kund för undersökningskostnaden. Priser hittar du här. Villkor för din mätning hittar du under kapitel 4 i allmänna avtalsvillkor.