Till sidans huvudinnehåll
Passivhuset Lilla Nyby återvinningscentral

Återvinningsanläggningen Lilla Nyby

Som företagare vill vi att det ska vara smidigt och enkelt för er att lämna verksamhetsavfall hos oss. Kör ni in via infarten till Återvinningscentralen kommer därför erat företagsfordon att registreras och debiteras automatiskt från och med 2 januari 2024. Behöver ni redovisa materialslag och mängd kör ni in via infarten till fordonsvågen.

Öppettider Lilla Nyby

Dagens öppettider:

07.00 - 16.00

Vi hjälper dig hantera farligt avfall

Det finns en hel del att tänka på när det gäller inlämning av farligt avfall. Vi har samlat det ni behöver veta så att vi tillsammans hanterar det korrekt. 

Infart via Återvinningscentralen

Från och med 2 januari 2024 inför återvinningscentralen Lilla Nyby samma system för automatisk registrering av företagsfordon som har använts på ReTuna återvinningscentral sedan januari 2023. Det nya systemet låter företag lämna sitt verksamhetsavfall utan att behöva köra via vågen.

Information om tjänsten automatisk registrering

  • Registreringsnummer läses av och registreras automatiskt när ett fordon åker in via infarten till återvinningscentralen, se karta. Företagsbilar debiteras automatiskt efter registrering. Privatägda fordon registreras enbart med avseende att räkna antalet besök. Inga foton eller personuppgifter registreras.
  • Företaget som står som brukare av företagsfordonet debiteras en avgift på 350 kr för varje besök.
  • Hyrbilar debiteras inte.
  • Du kan fortfarande välja att åka in via infarten "Fordonsvåg" och då debiteras efter vikt, likt tidigare
  • Om ni behöver kvitto eller unik märkning per besök måste ni kör in via infarten till anläggningen och kontakta vågen, se karta.
  • Allt avfall måste sorteras.
  • Företag får inte lämna verksamhetsavfall på helger eller efter kl. 16 på vardagar.
  • Om du enbart ska lämna farligt avfall eller panta, kör in via infarten till anläggningen och kontakta vågen.
  • Maxvikt för fordon på återvinningscentralen är 3,5 ton. Större fordon kan passera via vågen.
  • Önskas fakturareferens, kontakta Kundservice

Infart via Återvinningsanläggningen med fordonsvåg

Företag som behöver redovisa materialslag och mängd kör in via fordonsvåg och väger införd last på vågen. Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från EEM innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Digital mottagning av farligt avfall i Miljöboden

Från 2 januari 2024 inför vi en digital mottagning av farligt avfall i Miljöboden. Det innebär att vi kommer att registrera dina uppgifter om företaget och var avfallet kommer ifrån digitalt när du lämnar farligt avfall i Miljöboden. Väntetid kan uppstå om flera kunder besöker oss samtidigt eller om du har många fraktioner som ska hanteras. Råder det oklarheter om vad det är för avfall eller hur avfallet ska hanteras kan du bli nekad att lämna avfallet. Förändringen införs för att säkerställa vilka uppgifter som skickas till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Kör upp på vågen

Som en del av vårt kvalitetsarbete på Lilla Nyby har vi monterat upp radiakbågar vid vågen. Bågarna hjälper oss att mäta om det finns radioaktivitet i bilens last. Det här är för att förbättra arbetsmiljön för både dig och medarbetare på Lilla Nyby men också för att förhindra att du ska betala onödiga kostnader för att riskera att kontiminera annat material. Därför är det extra viktigt att du och/eller dina chaufförer kör max 5 km/h upp på vågen så att bågarna hinner att avläsa lasten.

Nej tack till säckar

Om du slänger avfall i de olika containrarna på rampen så ska allt material sorteras synligt i de olika containrarna. Töm dina säckar och sortera allt material. Om du har funderingar kring sortering finns alltid vår personal på plats för att hjälpa dig. 

Vi tar inte emot era däck

Företag kan inte lämna däck på återvinningsanläggningen. Vi hänvisar därför till däckåterförsäljare eller Svensk Däckåtervinning.

Lämna privat avfall med företagsfordon

Under vissa tider räknas en företagsfordon som privat. Detta för att även de som enbart har företagsfordon ska kunna slänga sitt privata avfall utan att bli debiterade. Dessa tider är:

Lördag-söndag kl. 9 - 14
Onsdag kl. 16 - 18

Vill du lämna privat avfall i företagsfordon under dagtid på vardagar, kör in via infarten till anläggningen och anmäl dig vid vågen.

Vanliga frågor och svar

Från och med den 1 mars 2024 ska alla verksamheter i Eskilstuna kommun lämna förpackningar till Stena Recycling, ett beslut som tagits av Näringslivets Producentansvar (NPA). 

Detta innebär att verksamheter inte kan lämna sina förpackningar på våra återvinningscentraler Lilla Nyby och ReTuna. Annat verksamhetsavfall kan fortfarande lämnas på återvinningscentralerna.

För mer information gällande direktivet, besök https://npa.se/hitta-mottagningsplats 

Företag: Ja, företag registreras.

Privatperson: Nej, privatpersoner blir endast en siffra i besöksstatistiken.

Det nya systemet låter företag lämna sitt verksamhetsavfall utan att behöva köra via en våg. Automatisk registrering av företagsfordon minskar risken för köer och längre väntetider.

Vissa tider räknas ett företagsfordon som privat. Detta för att även de som enbart har företagsfordon ska kunna slänga sitt privata avfall utan att bli debiterade. Dessa tider är:

ReTuna Lilla Nyby (från 2 januari 2024)
Lördag - Söndag: 10 - 15 Lördag - Söndag: 9 - 14
Vardagar: 17 - 19 Onsdag: 16 - 18

 

Dessa tider är till för att man ska kunna lämna privat avfall i företagsfordon utan att bli debiterad.

Ja. Du betalar för varje besök. På ReTuna registreras ett besök när du kör upp på rampen. På Lilla Nyby registreras ett besök när du kör in på infarten till återvinningscentralen. 

350 kr per besök.

Avgiften är en serviceavgift som inkluderar kostnaderna för återvinningscentralen, avläsningssystem, transport, behandling och administration.

Alla fordon som är företagsregistrerade, förutom personalleasade fordon och hyrbilar.

För att få ett kvitto är du tvungen att köra in via infarten till anläggningen på Lilla Nyby och kontakta vågen.

Se karta

För att få en märkning på fakturan är du tvungen att köra in via infarten till anläggningen på Lilla Nyby och kontakta vågen.

Se karta

Nej. Farligt avfall lämnas på Lilly Nyby.

På ReTuna har vi inte tillstånd att ta emot större mängder. Allt farligt avfall ska vägas, det kan vi inte göra idag. 

Tryckimpregnerat virke räknas som farligt avfall och ska därför lämnas på Lilla Nyby.

Vitvaror, elektronik och ljuskällor klassas som farligt avfall och ska därför lämnas på Lilla Nyby.

Ja. Företagare betalar oavsett var de kommer ifrån.

Företaget som står för bilen blir debiterat även om någon annan kör bilen.

Parkera utanför anläggningen för att undvika att ditt företagsfordon registreras.

Kontakta personal så löser de det.

Välj rätt väg in till Lilla Nyby!

Vi har två olika vägar in till Lilla Nybys område. En väg för privatpersoner, och en väg för företagare. På så sätt separeras privatbilister och tung företagstrafik, vilket ger en säkrare trafikmiljö för alla. 

Passivhuset Lilla Nyby återvinningscentral

Områdesregler på Lilla Nyby

Välkommen till Lilla Nybys återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för din medverkan till en bättre miljö.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.