Till sidans huvudinnehåll
Passivhuset Lilla Nyby återvinningscentral

Områdesregler på Lilla Nyby

Välkommen till Lilla Nybys återvinningsanläggning. När du passerar entrén anses du som privatperson eller företag ha accepterat de regler som gäller för området. Vi är tacksamma för din medverkan till en bättre miljö.

Lågfartsområde

För allas säkerhet är hela området ett lågfartsområde med maxfart 15 km/h. Varning för hög lastkaj.

Rökning

Återvinningsanläggningen är en rökfri arbetsplats. Rökförbud gäller på hela området.

Fotografering på området

Fotografering inom området får endast ske efter EEMs medgivande.

Vistelse                                        

Allmänheten får vistas på den del som är upplåten för återvinningscentralen under dess öppettider. Vistelse på övrigt område är endast tillåtet i samband med införsel av invägt företagsmaterial och i samband med lastning/lossning.

Varselkläder

Godkänd varselväst skall användas om man lämnar fordonet på annat område än återvinningsanläggning.

Arbetsfordon har företräde

Arbetsfordon har alltid företräde.

Tillåtet material

Endast material som EEM har beviljat tillstånd för att ta emot får föras in. All tippning ska ske på anvisad plats. Sker tippning på fel plats debiteras företaget för flyttning av material, enligt gällande pris för maskintjänster.

Farligt avfall

Farligt avfall som det inte är producentansvar på är till exempel tryckimpregnerat virke och industrielektronik, så som luftvärmepumpar och motorer. Tidigare har du som företag lämnat detta avfall på rampen, på samma ställe som privatpersoner. Numera lämnar du detta vid en särskild station för företagare ute på sorteringsplattan. Vi kommer att hänvisa dig till rätt ställe när du väger in ditt farliga avfall.

Väg in ditt avfall som företagare

Alla företag ska redovisa materialslag och mängd genom att väga införd last på vågen. Underlåter företaget att redovisa materialslag och vikt, eller uppger felaktigt material, betraktas det som otillåten införsel och debiteras med extra avgift på 1000 kr per införsel samt avgift för rätt material. Vid införsel av ovägt material gör EEM en beräknad vikt med påslag på 10 %. Företaget ansvarar själv för infört material gällande materialuppgifter, vägning och kostnader. Kör företaget för annan kunds räkning skall medgivande av detta ske från EEM innan material kan registreras på annan kund än transportören.

Materialets ursprung

EEM förbehåller sig rätten att neka införsel av material om det kan råda oklarhet om dess ursprung. Material som förs in av företag skall alltid redovisas och vägas, även om materialet har hämtats hos privatpersoner. EEM förbehåller sig också rätten att på begäran få se plats där avfallet skapats. Kostnaden för den kontrollen är 2000 kr och påförs företaget om oriktiga uppgifter lämnats.

Schaktdeklaration

Endast schaktmassor som är provtagna och analyserade samt åtföljs av ”Deklarationsblankett för schaktmassor” får tas emot.

Vågkvitto

Kontrollera vågkvitto vid utfart. Reklamation på invägt materialslag eller vikt, skall ske inom 5 dagar.

Minderåriga

Målsman eller medföljande vuxen ansvarar för sina minderåriga och deras säkerhet.

Stöld att ta saker från området

Det är inte tillåtet att ta saker som har lämnats på området. Allt avfall som lämnats till oss tillhör oss, och all typ av stöld kommer att polisanmälas.

Öppettider för företag:

Måndag till fredag kl 07.00-16.00