Till sidans huvudinnehåll

Samlokaliserad verksamhet

En samlokaliserad verksamhet är en verksamhet som använder samma behållare som hushåll för hantering av avfall på eller i anslutning till en fastighet.

Det kan till exempel vara en frisör eller restaurang som bedriver verksamhet i samma fastighet som hushåll i flerbostadshus och som delar avfallsbehållare med hushållen i huset.

Sådana samlokaliserade verksamheter måste själva anmäla till kommunen om de vill fortsätta lämna sitt avfall i samma kärl som de boende eller om de vill köpa tjänsten från en annan entreprenör. Om verksamheten väljer det senare krävs godkännande från fastighetsägaren att ställa upp egna avfallskärl eller motsvarande insamlingslösning. Informera gärna dessa verksamheter om hur anmälan ska ske enligt de kommunala avfallsföreskrifterna.

Vill du anmäla en samlokaliserad verksamhet? Följ länken nedan för att komma till Eskilstuna Kommuns E-tjänst för att göra din anmälan.

Anmäl samlokaliserad verksamhet - Eskilstuna kommun

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Fastighetsnära insamling

Det finns olika sätt att sortera avfall i ett flerfamiljshus. Sortering i kärl eller sortering med färgade påsar. Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.