Till sidans huvudinnehåll

Förbättra fastighetens sortering och spara pengar – här är våra tips!

Att minska mängden övrigt hushållsavfallet och öka sorteringen av matavfall och förpackningar ger en stor effekt! Både för ekonomin och för miljön. Vi har utfört pilottester för att undersöka vilka insatser som ökar sorteringen av avfall i en fastighet. Här har vi samlat tips och råd för vad du kan göra

Sorteringsplatsen och avfallskärlen

 • Ett välstädat sorteringsutrymme ökar sannolikheten att de boende tar sig tid att sortera noggrannt. Se över rutinerna för hur ni kan hålla det rent och snyggt på platsen.
 • Belysning. Bra upplysta utrymmen gör att de boende känner sig trygga på platsen och ser tydligare hur de ska sortera i de olika kärlen. 
 • Uppmärkta kärl. Samtliga kärl ska vara uppmärkta med vilket typ av avfall som ska slängas i dem. Meddela oss om dina kärl behöver nya dekaler. 
 • Underhåll av kärl. Se till att hålla kärlen rena. Det ökar de boendes vilja att sortera i dem och det håller ohyra borta.
 • Är något av dina kärl trasiga? Meddela oss så byter vi ut det.
 • Se över var i din fastighet det uppstår avfall. Till exempel i tvättstugan, där kan du införa sortering av pappers-och plastförpackningar för att göra det enkelt att sortera på plats. 
 • Dialogen med din fastighetsskötare eller lokalvårdare är viktig, se till att ni har samma syn på hur avfall som uppstår i din fastighet ska hanteras. 

Information till dina boende

 • Information till nyinflyttade. När det flyttar in nya hyresgäster är det viktigt att de får tydlig information från dig som fastighetsägare om hur det fungerar med avfallshanteringen. Allt ifrån hur de ska sortera, till att det är viktigt med dubbelknut och andra detaljer. Det personliga mötet visar sig ofta ha bättre effekt än information i pappersform. 
 • Att påminna de boende om vikten av sortering gör att de har de färskt i minnet och ökar sannolikheten att de sorterar. Av oss kan du får affischer att sätta upp i trapphuset och sorteringsrummet, och annat informationsmaterial att dela ut. 
 • Kontinuerlig feedback till hyresgästerna om hur det går med avfallssorteringen. Vad som går bra och vad som behöver förbättras. Vi kan hjälpa dig att få fram en trend över avfallsmängderna. 
 • Att varje hyresgäst har telefonnummer till fastighetsskötaren och kan kontakta denne vid frågor eller synpunkter. 

Sortera matavfall med gröna påsar

 • Du kan införa matavfallssortering med grön påse, det har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 procent.
 • Ökad matavfallssortering ökar även medvetenhet om sorteringen av förpackningar.
 • Påsarna köper du av oss och delar ut till dina hyresgäster. Det finns ställningar som du kan köpa av oss och placera i sorteringsrummet. 
 • Insatsen kostar i genomsnitt 100 kr per hushåll och år, men dina totala återvinningskostnader kan minska. Matavfallssortering är avgiftsfritt, och med den positiva effekten av att även sortering av förpackningar ökar visar våra mätningar att mängden övrigt hushållsavfall minskar med i genomsnitt 30 procent. Du har därmed potential att minska dina kostnader för övrigt hushållsavfall med lika mycket. 
 • Information till hyresgästerna, både genom tryckt information som du delar ut, och genom det personliga mötet vid ett gårdsevent. 

Uppmärksamma sortering vid ett gårdsevent

 • När du har bestämt dig för att göra en insats för bättre sortering kan du kickstarta med ett event. Bjud in alla hyresgäster, bjud på fika och informera om vilka insatser som kommer att genomföras. Vi från EEM kan medverka om du önskar. 
 • Dela gärna ut sorteringskärl som hyresgästen kan använda för sin sortering inne i lägenheten.

 

Vi hjälper gärna dig

Att genomföra de här insatserna har visat sig ge stor effekt för ökad sortering. Du kan minska dina utgifter och undvika onödiga miljöavgifter. Bra för både ekonomin och miljön. 

Kontakta vår kundservice och be att få komma i kontakt med vår kundsamordnare för återvinning. Vi hjälper dig att hitta bra lösningar för att öka sorteringen i din fastighet. 

Efter plockanalyser av Eskilstunabornas avfall kan vi se att ungefär två tredjedel av materialet som finns i den övriga påsen bränns helt i onödan på grund av felsortering. Det är värdefullt material som hade kunnat gå till återvinning om det sorterats rätt. Tillsammans kan vi förändra det!

Person knyter ihop en grön påse

Öka sorteringen av matavfall med den gröna påsen

Att låta hyresgäster sortera matavfall med gröna påsar har visat sig öka matavfallssorteringen med över 100 procent.

Sorteringsguide på engelska och arabiska

Ladda ner sorteringsinformation

Här hittar du sorteringsguider som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till dina hyresgäster.

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Fastighetsnära insamling

Det finns olika sätt att sortera avfall i ett flerfamiljshus. Sortering i kärl eller sortering med färgade påsar. Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.