Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar om HAN-porten

Här hittar du frågor och svar om HAN-porten (P1) på din elmätare.

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla mätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Parametrar som man du kan ta ut via HAN-porten är:

  • Timvis ackumulerad import och export av både aktiv och reaktiv energi
  • Momentan aktiv och reaktiv effekt åt båda riktningar trefasigt eller varje fas för sig
  • Momentan spänning per fas (RMS)
  • Momentan ström per fas (RMS)

EEM erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som EEMs elmätare har benämns P1 och är av öppen standard, utformad efter den svenska branschrekommendationen

Kontakten är ett modularuttag av typen RJ12.

Alla nya elmätare från EEM följer aktuell version av ”Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare” utgiven av Energiföretagen Sverige. Tillverkaren av elmätaren implementerar förändringar i portens konfiguration vartefter branschrekommendationen ändras. Senaste version ska gå att hitta på Energiföretagens webbsidor. Tillverkarens förändringar kan dröja månader före implementering.

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Aidon. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av oss. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Här kan du begära aktivering eller avaktivering av din HAN-port genom att fylla i ett formulär och signera med ditt bank-ID. Du kan även höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.

Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras av oss. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Här kan du begära aktivering eller avaktivering av din HAN-port genom att fylla i ett formulär och signera med ditt bank-ID. Du kan även höra av dig till vår kundservice för att få hjälp med aktivering.

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Eskiltuna Energi och Miljö har heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När kunden begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det EEMs ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

På Mina sidor kan du se historia på våra inlästa mätvärden för din anläggning. Från och med att Eskilstuna Energi coh Miljö installerat den nya elmätaren från Aidon så kan du på Mina sidor se mätvärden per timme, även om det inte var så tidigare för dig. Du kommer enkelt åt Mina sidor med inloggning via t.ex. Mobilt Bank-ID. Nytt också efter mätarbyte är att du kommer på din nästa faktura se ditt högsta effektuttag per månad, alltså mätvärdet för den timmen på månaden som du använde som mest el.

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.