Övriga avgifter

Här hittar du avgifter för kontroll av elmätare. Om kontrollen visar på fel utgår ingen avgift.

  kr exkl moms kr inkl moms
Fysiskt byte av elmätare 540 675 
Frakt av elmätare 360 450 
Ackrediterad kontroll av elmätare 1 240 1 550 
Administrativ hantering av bytet av elmätare 560 700 
Totalt 2 700 3 375

Priserna uppdaterades senast i december 2018 och gäller för dig med säkringsstorlek upp till och med 63 A. För övriga säkringsstorlekar kan det förekomma ytterligare avgifter.   

 

Här hittar du avgift för bomkörning.

  kr exkl moms kr inkl moms
Bomkörningsavgift 6 000 7 500

 
Mer information om bomkörningsavgift hittar du här.