Till sidans huvudinnehåll
Pengar, lysande glödlampa

Elnätsavgift 2024

Här presenteras elnätspriserna som gäller fr.o.m. 1 januari 2024 och tillsvidare.

Inflyttningsavgift

313 kr inkl. moms

Fast pris inkl. moms

  kr/år
Fleranvändarpris* 1115
Säkringspris 16 A  4020
Säkringspris 20 A  5280
Säkringspris 25 A  6415
Större än 25 A 

Se prislista Effektpris lågspänning


* Priset gäller för kunder med anläggning på en gemensam elnätsanslutning om minst tre abonnemang. Priset tillåter mätarsäkringar på max 20 A (alternativt 25 A enfas) och en elanvändning på normalt högst 8 000 kWh per år.

Överföringspris inkl. moms

Elöverföring (rörlig avgift) vid säkringspris 29,40 öre/kWh
Elöverföring (rörlig avgift) vid fleranvändarpris 44,80 öre/kWh


Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer och fleranvändarpris

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät och får endast utföras av behörig elinstallatör. Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter. 

Eskilstuna Energi & Miljö Elnät AB avser att tillämpa Energiföretagen Sveriges allmänna avtalsvillkor om inte annat avtalats med kunden. 

Egen produktion av el

Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms 4,00 öre/kWh
OBS! Kan innebära momspliktig ersättning
 

Egen produktion av el är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.

Vad är elnätsavgift?            

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag inte bara för din och dina grannars anslutningar, utan även för hela elnätet i Sverige.

Elnätsföretaget tar betalt för drift och underhåll av elledningar. Ofta betalar du en avgift för abonnemang och en avgift för elöverföring per använd kilowattimme (kWh). Hur mycket du betalar för abonnemanget beror bland annat på säkringens storlek, säkringen påverkar kostnaden. Du kan fråga en elinstallatör om du har rätt storlek på säkring. Ditt elnätsföretag kan också ge dig råd. 

Du kan inte välja elnätsföretag och därmed inte påverka kostnaderna på så vis. Du väljer själv elhandelsföretag för den el du använder.

Karta Eskilstuna

Vårt elnät

Vi arbetar dagligen för att det självklara ska bestå som något självklart.