Till sidans huvudinnehåll
Konstnärspenslar med färg

Kadmium i färg

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och är därför högst olämpligt att spola ned i avloppet. När det sköljs ut i vasken och hamnar i reningsverket fälls det mesta ut i slammet som skulle kunna vara ett utmärkt gödningsmedel på åkrarna om det inte innehöll Kadmium. En del Kadmiumrester följer också med i utgående vatten och förgiftar Eskilstunaån och Mälaren.

Kadmium finns i vissa konstnärsfärger

Kadmium används i vissa gula och röda färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 viktprocent rent kadmium.

Ta hand om färgerna på rätt sätt

Om man ändå vill använda färger innehållande kadmium så kan problemet undvikas genom rätt hantering.

  • Torka bort färg från händerna före tvätt
  • Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj sedan ur penslarna i vatten eller lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen innan sköljning av dessa.
  • Rena sköljvattnet genom att tillsätta flockningsmedlet BAUXIT som finns i de flesta välsorterade konstnärsbutiker. (tillsätt ½- 1 msk Bauxit till 1 liter vatten) När vattnet ser klart ut, rör om försiktigt och filtrera vattnet igenom ett kaffefilter. Det filtrerade vattnet kan därefter hällas ut i avloppet.
  • Färgrester, tomma tuber, kaffefiltret och pappers/tygtrasor lämnas som farligt avfall på en återvinningsstation.
  • Märk avfallet med att det "innehåller kadmiumrester"
Spola inte ner tops i toaletten.

Spola rätt

Har du tänkt på vad du spolar ner i toan? Här listar vi flera saker som inte är lämpliga.

Fett i ledning

Fett i avloppet

Stek- och frityrfett ska inte hällas i vasken. Låt oss göra biogas av det istället.