Till sidans huvudinnehåll
Barn leker med lödder i badkar

LTA-enhet

En välskött pumpstation håller längre och fungerar bättre. I de fall vi står för pumpen står vi för kostnaden av normalt underhåll.

Ansvarsförhållande

I de fall en LTA-enhet krävs på grund av den allmänna anläggningens konstruktion ansvarar och äger vi LTA-enheten som finns installerad på fastigheten. Vi avhjälper driftstörningar på pumpen då den anses vara en del av spillvattensystemet. Det innebär dock inte att vi står för alla kostnader om pumpen går sönder eller skadas på grund av felaktigt användande.

Vi driftar och förnyar LTA-enheten om:

 • larm finns inkopplat och fungerar.
 • det inte tillförs föremål som kan skada pumpen eller ledningsnätet.

Du står för kostnaden om:

 • skador uppstår på grund av att larmet inte fungerar, du är sen med att anmäla fel eller om du har släppt ut vatten efter larm alternativt strömavbrott.
 • reparation behövs på fastighetens del av tryck­avloppsledningen eller tanken satts igen av sådant som inte hör hemma i avloppet.
 • någon del av pumpstationen får skador på grund av frysning.

Om larmet går

Det är viktigt att du anmäler till oss så fort som möjligt om larmet går. I normalfall åtgärdas felet inom 24 timmar. Du ska inte släppa ut något vatten i avloppet innan felet är avhjälpt. Om LTA-pumpen överfylls kan både ditt hus och pumpen skadas. För att underlätta för vår personal ska pumpen vara lätttillgänglig vid alla väder och den får inte överbyggas.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Torka alltid ur byttor och stekpannor från stekfett och övrig fet mat som till exempel såser, röror, grädde, inläggningar m m innan du diskar så undviker du igensättning av pumpen.

Det är också viktigt att inte fel saker spolas ner i toaletten. Där hör endast "det som har passerat kroppen" och toalettpapper så undviker du också problem med din pumpstation.

Att tänka på vid sommarboende

Vid sommarboende, dvs. stationen användes ej under en längre tid, bör man göra rent stationen för att förhindra uppkomst av dålig lukt.

 • Öppna stationslocket.
 • Rengör pump, vippor samt pumpsump från fett och andra saker som kan ha fastnat i stationen. Rengöring sker enklast med en högtryckstvätt.
 • När stationen innehåller endast rent vatten efter rengöring så bör man fortsätta att spola vatten tills pumpen gått 3 cykler för att få ut rent vatten i ledningen som är dragen fram till tomtgränsen.
 • Återförslut stationslocket.
 • OBS, elen skall lämnas på till pumpstationen för motionskörning av pumpen, detta förlänger avsevärt livslängden på pumpen då tätningen smörjs och lager samt pumphjul får röra på sig lite. Elkostnaden för detta är försumbar. Motionskörning ställs in i elskåpet FGC 211 och är normalt satt till några sekunder var tredje dygn.
 • Om inte inkommande vattenledning och utgående tryckledning grävts ned på frostfritt djup, bör dessa ligga i isolerlåda med självreglerande värmekabel. Här ska man inte heller stänga av elen då risken finns att slangkopplingar fryser sönder. Dessutom tar isproppar så pass lång tid på sig att tina att det kan få konsekvenser på våren om stationen inte kan pumpa iväg avloppsvattnet på grund av stopp i ledningen. Stationen fylls då upp, fast pumpen går, med bräddning som följd.

Årlig tillsyn av abonnenten

Stationen bör en gång per år göras rent för att förhindra uppkomst av dålig lukt. Detta gäller inte LTA-enheter av märket Kommunalteknik. 

 • Öppna stationslocket.
 • Rengör pump, vippor samt pumpsump från fett och andra saker som kan ha fastnat i stationen. Rengöring sker enklast med en högtryckstvätt.
 • Återförslut stationslocket.

Obs! De enstaka fastigheter som på grund av fastighetens läge eller husets läge på fastigheten behöver en pump för att nå en självfallsledning, får bekosta, underhålla och drifta den själv.