Till sidans huvudinnehåll
Flygbid över Ekeby reningsverk och våtmark.

Ekeby Reningsverk

På Ekeby reningsverk tar vi emot ditt avloppsvatten och renar det innan vi släpper ut det i Eskilstunaån. Avloppsvattnet går igenom flera steg i reningsprocessen innan det passerar våtmarken för att sedan hamna i ån.

Ekeby reningsverk togs i drift år 1955. Sedan dess har reningsverket under åren stegvis byggts ut för att förbättra reningen. År 2014 togs det nya intaget för avloppsvatten i drift vilket har resulterat i en ökad mottagningskapacitet samt effektivare rensgaller för grovrening av avloppsvattnet.

Vattenrening i fyra steg

Vattenrening i fyra steg

Vårt jobb är att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material innan vi släpper ut vattnet i Eskilstuna ån igen.

Ekeby våtmark

Ekeby våtmark

Vid Ekeby reningsverk finns också en stor konstgjord våtmark som är i drift året om och alltid öppen för besök.