Till sidans huvudinnehåll
Dagvattenbrunn

Släng inte fimpar och skräp i markbrunnarna!

Gallerbrunnarna som finns lite överallt är inte, som en del tycks tro, en praktisk papperskorg eller askkopp. De fyller en viktig funktion för att minska risken för översvämning.

Markbrunnarna, eller dagvattenbrunnarna som vi kallar dem, är endast till för att leda bort regnvatten från våra gator så att det inte ska bli stora vattensamlingar och översvämningar. Tyvärr hamnar det också en hel del annat i dem som absolut inte är lämpligt. Cigarettfimpar är mycket vanligt. Förutom att fimpen innehåller kadmium som är giftigt för vattenlevande organismer så bryts filtret på cigaretten ner till mikroplaster som vi inte vill ha i våra vatten.

Det som hamnar i brunnen - hamnar i badvattnet!

Därför bör alla känna till att det så kallade dagvattnet, det vill säga regnvattnet från de asfalterade ytorna i de allra flesta fall leds direkt ut i våra vattendrag och sjöar via dagvattenledningarna. Det betraktas som tillräckligt rent och passerar därför aldrig reningsverket. När det slängs fimpar, snusprillor och övrigt skräp på marken och dessa spolas ner i markbrunnarna blir det vatten som vi vill kunna bada och fiska i både skräpigt och förorenat.

Tack för att du är rädd om vårt vatten!

Bli en vattenvän

Vill du veta mer om hur du kan vårda vattnet på bästa sätt för både dig själv och naturen?

Illustration av fisk i vatten

Plast till middag – djurens verklighet under ytan

Tusentals ton mikroplaster hamnar i våra hav och sjöar varje år.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.

Sportkläder

Silver i träningskläder

En del sportplagg marknadsförs som antibakteriella eller luktfria, vilket kan innebära att de har behandlats med så kallade biocider. Biocider klassas som gift av EU.

Enkla kom-ihåg för dig som vill hjälpa till:

  • Plast i tandkrämen? Läs innehållsförpackningen! 
    Ämnen som acrylate/Styrene copolymer, Nylon, Polyethylene (PE) och Polymethylmethacrylat (PMMA) innehåler mikroplaster. Undvik dem.
  • Köp begagnade kläder och tvätta lagom ofta
    När du tvättar fleece och andra syntetkläder, som akryl och polyester, lossnar mikroplaster.

    Värt att tänka på! 40 ton mikroplaster från hygienprodukter hamnar i Östersjön – varje år.

Källa: Naturskyddsföreningen