Till sidans huvudinnehåll
ben i en pool.

Tömma poolen

När det är dags att tömma poolen är det några saker som är viktiga att tänka på. Här följer våra tips och råd för att det inte ska påverka naturen negativt.

Om du bara har tillsatt klor i vattnet, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

Avklorera först

Det är viktigt att tänka på att poolvattnet först måste avkloreras innan tömning. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Du kan också tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Om vattnet kan släppas till kommunalt VA-nät bestäms av oss. Om du är osäker kontakta vår kundservice på 016-10 60 60.

Aldrig ut i avloppsnätet

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverket. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Eskilstunaån.

Ett barn som diskar.

Miljövänligt i hemmet

Miljöfarliga kemikalier finns överallt i våra hem. Här tipsar vi om hur du undviker dem.

Konstnärspenslar med färg

Kadmium i färg

Utan Kadmium i avloppsvattnet skulle fiskar och andra vattenlevande djur må toppen.

Tvätta bilen miljövänligt.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Välj därför att tvätta bilen på macken eller en tvättstation som har oljeavskiljare.