Till sidans huvudinnehåll
Reningsverk.

Våra andra reningsverk

Oavsett kapacitet så är våra fyra yttre reningsverk lika viktiga som Ekeby för de kunder som är anslutna hit. Tillsammans renar reningsverken, Ärla, Alberga, Bälgviken och Näshulta cirka 830 kubikmeter spillvatten per dygn till cirka 4 200 anslutna kunder.

Ärla reningsverk

Ärla reningsverk är det största reningsverket av våra yttre reningsverk. Det driftsattes år 1974 och har idag cirka 1250 kunder anslutna men är dimensionerat för mer än så. Reningsverket renar runt 500-600 m3 spillvatten per dygn innan det släpps tillbaka till Tandlaån.

Alberga reningsverk

Reningsverket driftsattes år 1971 och har idag cirka 450 anslutna kunder men är dimensionerat för fler. Medelflödet är att reningsverket renar cirka 200 m3 spillvatten per dygn innan vattnet släpps tillbaka till Hjälmaren.

Bälgvikens reningsverk

Reningsverket driftsattes 1971 och har idag cirka 350 anslutna kunder. Det renas cirka 115 m3 spillvatten per dygn innan vattnet släpps ut i Näshultasjön igen.

Näshulta reningsverk

Näshulta reningsverk är det minsta av våra yttre verk med cirka 60 anslutna kunder plus Näshulta skola. Reningsverket renar cirka 15 m3 spillvatten per dygn innan vattnet släpps ut i Näshultasjön igen.

Flygbid över Ekeby reningsverk och våtmark.

Ekeby Reningsverk

På Ekeby reningsverk tar vi emot ditt avloppsvatten och renar det innan vi släpper ut det i Eskilstunaån.

Ekeby våtmark

Ekeby våtmark

Vid Ekeby reningsverk finns också en stor konstgjord våtmark som är i drift året om och alltid öppen för besök.