Spola inte ner tops i toaletten.

Spola rätt

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Många gånger används den som sopnedkast. Felspolningarna påverkar miljön men kostar också onödiga pengar att åtgärda. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar.

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen, exempelvis avföring, urin och toalettpapper som har en pappersstruktur gjord för att lösas upp. Annat papper som används som substitut till toalettpapper, till exempel hushållspapper eller våtservetter, härvar ihop sig och är ofta orsaken till att det blir stopp i ledningsnät och pumpar.

Pedalhink eller papperskorg - en bra idé

En pedalhink eller papperskorg i närheten av toaletten kan vara en bra investering för att undvika en otrevlig och dyrhanterad översvämning. Allt badrumsrelaterat skräp som tops, tamponger, våtservetter m m är då lätt att slänga i den i stället för i toaletten. För det är faktiskt så att varje liten tops räknas!

Kostsamma stopp och översvämningar

Felspolningar leder ofta till att det blir stopp. Stoppen i sin tur leder många gånger till översvämningar där risken är stor att du själv eller dina grannar drabbas. Om inte stoppet hamnar i den egna fastigheten kan det hamna i längre bort i ledningsnätet eller i pumparna i våra pumpstationer. Oavsett vart någonstans det händer är avloppsstopp både tidskrävande och kostsamma att åtgärda. Det är onödiga kostnader för oss alla i VA-kollektivet eftersom det i slutändan är på vattenräkningen kostnaden hamnar.

Kemiska ämnen skadar vattenmiljön

Ett stort problem är kemiska eller giftiga ämnen som spolas ned. Vi äter mer mediciner idag än förr i tiden och en del av de kemiska substanserna från våra läkemedel hamnar därför per automatik i toaletten. Det forskas mycket inom området gällande hur framtidens reningsverk ska utvecklas för effektivare rening av kemiska ämnen.

Dagens reningsverk har inte kapacitet för att rena bort alla gifter och kemiska substanser. Dessa följer därför med det renade vattnet ut igen i vårt dricks- och badvatten eller så hamnar de i slammet som kvarstår efter reningsprocessen och omöjliggör cirkulär användning av detta.

Vår vattenkvalitet är allas ansvar

För att minimera kemikaliemängderna i avloppsvattnet är det oerhört viktigt att vi inte spolar ner kemiska eller giftiga ämnen, exempelvis mediciner, målarfärg eller cigarettfimpar och snusprillor. Mediciner som gått ut i datum ska lämnas in på apoteket och övriga kemiska produkter lämnas in på återvinningscentralen. Cigarettfimpar och snusprillor slängs i påsen för övrigt hushållsavfall. 

Vi är alla ansvariga för att hålla vårt vatten rent. Både nu och för framtidens generation.