Spola inte ner tops i toaletten.

Spola rätt

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Många gånger används den som sopnedkast. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar.

Kostsamma stopp och onödiga översvämningar

Det är ofta det blir stopp i avloppet på grund av att fel saker spolas ner. Stoppen leder många gånger till översvämningar och risken är störst att du själv eller dina grannar drabbas. Det kan förstås också blir stopp längre bort i ledningsnätet. Vi får ofta åka ut och rensa pumpstationer och man kan ibland blir riktigt förvånad över vad man hittar. Det kan exempelvis vara nylonstrumpor, leksaker, och tandborstar för att nämna några av fynden. Avloppsstopp är både tidskrävande och kostsamma. Visst är det väl roligare att lägga pengarna på trevligare saker?

Alla blir inte friskare av medicin

Ett växande problem är kemiska ämnen som spolas ned. Vi äter mycket mer mediciner idag än förr i tiden och en del av de kemiska substanserna från våra läkemedel hamnar därför per automatik i toaletten. Det forskas mycket inom området gällande hur framtidens reningsverk ska utvecklas för effektivare rening av kemiska ämnen.

Idag är reningsverken inte byggda för det vilket medför att vissa substanser hamnar i vårt dricks- och badvatten. I vårt fall Mälaren. Där skadar de i sin tur olika vattenlevande djur och organismer. Oanvända läkemedel klassas som farligt avfall och ska alltid lämnas tillbaka till apoteket.

Vår vattenkvalitet är allas ansvar

För att undvika ytterligare kemikalier i avloppsvattnet är det oerhört viktigt att tänka på att inte spola ner sådant som innehåller kemiska ämnen, exempelvis mediciner som gått ut i datum, aceton eller målarfärg. Gammal medicin återlämnas på apoteket och övriga kemikalier lämnas på återvinningscentralen, då gör de ingen skada.

Vad får du spola ner?

Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen, exempelvis avföring, urin och toalettpapper som har en pappersstruktur gjord för att lösas upp. Inget annat!

Ställ in en papperskorg

Har du ännu ingen papperskorg i närheten av toaletten är det en bra idé att ställa in en. Det blir enklare att undvika att den lilla snusprillan eller topsen hamnar i toan. För det är faktiskt så, att varje liten tops och prilla räknas.