Våra vattenverk

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och källan till allt liv. Vi levererar friskt vatten av hög kvalitet till våra kunder i Eskilstunaregionen. För att kunna leverera vårt dricksvatten har vi idag fem vattenverk i drift som tillsammans försörjer våra kunder med rent vatten, Hyndevad, Alberga, Ärla, Bälgviken och Österby. De har alla olika kapacitet men är lika viktiga för de människor som får sitt dricksvatten från sitt vattenverk.

Hyndevads vattenverk är vårt största vattenverk som togs i drift år 1915. Här producerar vi eget dricksvatten och tillverkar drygt 9 miljoner kubikmeter dricksvatten per år till cirka 95 000 av Eskilstunas invånare.

Våra fem mindre vattenverk Alberga, Ärla, Bälgviken och Österby producerar tillsammans cirka 173 000 kubikmeter dricksvatten per år till cirka 2 300 personer.

Hyndevads vattenverk

De flesta av Eskilstunas invånare får sitt vatten från Hyndevads vattenverk. Här renas åvattnet som senare blir till friskt och gott dricksvatten.

Vattendrag och skog

Våra andra vattenverk

Tillsammans producerar vattenverken, Alberga, Ärla och Bälgviken dricksvatten till cirka 2 300 personer.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

Vill du veta hårdheten på ditt vatten eller pH-värdet, mängden klor, järn och flourid. Vi har samlat värdena på vårt utgående dricksvatten här.