Till sidans huvudinnehåll
Hyndevad vattenskyddsområde.

Våra andra vattenverk

Oavsett kapacitet så är våra mindre vattenverk lika viktiga som Hyndevad för de kunder som får sitt vatten härifrån. Tillsammans producerar vattenverken Alberga, Ärla och Österby cirka 150 000 kubikmeter dricksvatten per år till cirka 2 140 personer.

Alberga vattenverk

Alberga vattenverk är ett grundvattenverk som tar sitt råvatten från Köpingsåsen strax utanför Alberga samhälle. Vattenverkets beredning utgörs av snabbfiltrering genom alkaliska filter samt desinfektion med UV. År 2023 distribuerades cirka 130 m³/dygn från Alberga vattenverk till cirka 460 anslutna personer i Alberga/Västermo.

Ärla vattenverk

Ärla vattenverk är ett grundvattenverk som tar sitt råvatten från Badelundaåsen strax utanför Ärla samhälle. Vattenverkets beredning utgörs av desinfektion med UV. År 2023 distribuerades cirka 230 m³/dygn från Ärla vattenverk till cirka 1280 anslutna personer i Ärla.

Österby vattenverk

Österby vattenverk är ett ytvattenverk som tar sitt råvatten från Näshultasjön. Vattenverkets beredning utgörs av kemisk fällning på kontinuerliga kontaktfilter, snabbfiltrering genom alkaliska filter, långsamfiltrering samt desinfektion med UV och klor. År 2023 distribuerades cirka 70 m³/dygn från Österby vattenverk till cirka 400 anslutna personer i Näshulta och Bälgviken.

Hyndevads vattenverk

Hyndevads vattenverk

De flesta av Eskilstunas invånare får sitt vatten från Hyndevads vattenverk. Här renas åvattnet som senare blir till friskt och gott dricksvatten.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

I tabellen nedan visas genomsnittliga resultat för några kemiska och fysikaliska parametrar för utgående dricksvatten från respektive vattenverk.