Här är våra elavtal

Elpriserna uppdateras löpande och styrs av elmarknadens prissättningar. 

Fossilfri elmix i alla våra elavtal

Oavsett vilket elavtal du väljer får du fossilfri elmixDu kan även välja till Bra Miljöval, eller teckna Eskilstuna-el där förnybar el producerad i kraftvärmeverket ingår.

Rörligt pris

Aktuellt marknadspris som varierar månad för månad
0kr/mån
 • 0 öre/kWh
 • 0
 • 0 öre/kWh
 • 0 öre/kWh
 • 0 öre/kWh
 • 0 kr/mån
 • Redovisat pris för Rörligt pris avser december 2020.
?? öre
Märkessköld med föreningarna i Eskilstuna-el

Eskilstuna-el

Trygg och smart prismix och stöd till det lokala föreningslivet
0kr/mån
 • 0 öre/kWh
 • 0
 • 0 öre/kWh
 • 0 öre/kWh
 • 0 kr/mån
 • Redovisat pris för Eskilstuna-el avser december 2020.
?? öre

Fast pris

Du betalar samma pris under hela avtalsperioden
0kr/mån
 • 0 öre/kWh
 • 0
 • 0 öre/kWh
 • 0 öre/kWh
 • 0 kr/mån
?? öre

Här kan du se hur den totala elmixen såg ut för våra elkunder 2019 - 100% fossilfri el.