Till sidans huvudinnehåll

Tre sätt att minska avståndet mellan din slamanläggning och där slambilen kan parkera

Är det längre än 10 meter mellan din slambrunn och där slambilen kan parkera? Då behöver du från och med 2020 betala för en tilläggstjänst när vi tömmer din brunn. Här beskriver vi tre olika åtgärder du kan göra för att minska avståndet och därmed även dina kostnader.

1. Du kan använda en egen sugslang

Den enklaste och billigaste lösningen för att minska avståndet mellan din brunn och platsen där slambilen kan parkera är att du köper en egen sugslang. Inför varje slamtömning lägger du fram slangen så att vår personal kan koppla på sig på den istället för att koppla på vid brunnen. 

Om du ska anlägga en ny avloppsanläggning och inte kan placera slambrunnen inom 10 meter från en hårdgjord uppställningsplats rekommenderar vi att du i samband med grävningen förbereder för en fast sugledning stället för att köpa en sugslang.

2. Du kan anordna en fast sugledning

En fast sugledning kan antingen monteras ovan mark eller nedgrävd och ska i normalfall inte överstiga 60 meter. Vi rekommenderar att du anlägger en nedgrävd sugledning då en ledning ovan jord kan skadas av solens UV-strålning. Det är viktigt att varje ände av ledningen har en koppling där vår tömningspersonal lätt kan koppla samman vår sugslang med din sugledning. I änden mot din anläggning ska en Han-koppling (M42) monteras och i änden mot vårt tömningsfordon ska du istället montera en Hon-koppling (M42). Han-kopplingen närmast din slambrunn måste finnas inom en meter från brunnen.

Nedan bild illustrerar hur en lös- respektive nedgrävd sugslang ser ut och hur de olika kopplingarna skiljer sig åt. 

3. Anlägg en väg fram till slambrunnen

En åtgärd för att undvika lång slangdragning är att ordna en väg till slambrunnen närmare slamanläggningen. En slambil kan väga upp till 25 ton och kräver därför att det finns hårdgjorda vägar med vändplatser och uppställningsplatser med tillräckligt utrymme för ett tungt fordon. På grund av bilens storlek och tyngd kan den inte köra ut på exempelvis gräsmattor för att komma närmare slamanläggningen. Detta kan medföra att avståndet mellan din slambrunn och slambilen blir mer än 10 meter.  


Har du några frågor eller funderingar kring installation är du välkommen att kontakta oss på 016-10 60 60 eller kundservice@eem.se.

Beställ slamtömning

Slamavskiljare och minireningsverk töms på schema, men går att buda utöver det. Tömning av slutna tankar måste alltid beställas. 

Frågor och svar om slamtömning

Här finns de vanligaste frågorna och svaren om slamtömning och checklistan inför tömning. 

Fem tips för bättre slamtömning

Tips för att hålla vägen fri, få bättre tömning och rätt anpassningar finns här.