Till sidans huvudinnehåll
Kryddväxter planterade i jord

Fakta om jorden på Lilla Nyby

Råkomposten är en naturprodukt som är tillverkad av grenar, ris, löv och gräs från trädgårdar och parker i Eskilstuna kommun och som lämnats in till återvinningscentralen Lilla Nyby.

  1. Materialet krossas och läggs ut i öppna kompoststrängar. Under komposteringsprocessens gång vänds och syresätts komposten med jämna mellanrum. Kompostens temperatur mäts och dokumenteras kontinuerligt för att övervaka processen.
  2. En komposteringscykel inklusive efterkompostering tar cirka 5-6 månader.
  3. Siktning sker av den färdiga råkomposten i en trumsikt där alla föremål större än 10 mm sållas bort.
  4. Råkomposten används som huvudingrediens i vår planteringsjord och kompostmull. 

Innehållsdeklaration för råkompost

Växtnäring KG/ton
Totalkväve 6,5
Ammoniumkväve 0,36
Totalfosfor 1,2
Totalkalium 5,5
Magnesium 3,1
Svavel 1,0
Kalcium 11,0

 

Jordförbättrande och fysikaliska egenskaper
Organisk substans (glödförlust) 26,4 % av TS
PH-värde 8,5
Torrsubstanshalt 59,3 %
Siktstorlek 10 mm
Partikelstorlek (% < 5 mm) 82 % av TS
Sten (> 5 mm) 11,0 % av TS
Stabilitet 7 färdig
   

Produktionsanläggning: SMB Södra Mälardalens Biobränsleterminal i Kjula
Ingående råvaror: Trädgårdsavfall och grönflis
Tillsatsmaterial: Inget
Processhjälpmedel: Inget

Ett äpple

Kompost eller matavfall? Vi reder ut begreppen

Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

Ett brunt trädgårdskärl i en grönskande trädgård

Beställ ett trädgårdskärl

Med ett trädgårdskärl blir du enkelt av med buskar, ris, gräs och löv från din trädgård. Vi hämtar det varannan vecka från april till november, enklare kan det inte bli.