Till sidans huvudinnehåll
Utedass i skog

För dig som har latrinhämtning

Här hittar du information, råd och regler kring hämtning av latrinkärl.

Ställ ut kärlet senast kl. 06.00 på måndagen de veckor du har hämtning.

Du får veta vilken vecka vi hämtnar ditt kärl, den exakta dagen kan variera. Anledningen till det är att vi ska kunna samordna hämtning av latrin på ett bra sätt.

Placera kärlet synligt

Placera kärlet, med locket på, bredvid ­dasset eller vid vägen ­(beroende på vad du har för ­abonnemang). Vi hämtar bara kärl som står ­synligt ­bredvid ­dasset eller ­framme vid vägen, du lyfter själv ur ditt kärl ur ­dasset. På så sätt skapar vi en bra arbets­miljö för våra ­chaufförer som hämtar kärlen.

Kärlen ska vara märkta med etikett

Vi lämnar samma antal latrinkärl som vi hämtar. Alla kärl som vi hämtar ska vara uppmärkta med en adressetikett som bekräftar ditt abonnemang. Det innebär att vi bara hämtar latrinkärl som är märkta med etikett. Varje vår kommer du att få ett ark med nya etiketter tillsammans med ett informationsbrev. Skulle du få slut på etiketter innan nästa utskick, kontakta vår kundservice på 016-10 60 60 eller mejla till kundservice@eem.se.

Om du vill ha extra latrinkärl hämtade

Märk då också det med en etikett och ställ ut det enligt anvisning ovan. Tänk på att ett påbörjat kärl från förra året räknas som ett kärl tillhörande abonnemanget för det nuvarande året eller som ett extra kärl. Extra kärl debiteras enligt renhållningstaxan

Vad får latrinbehållaren innehålla?

Latrinbehållaren skall endast användas till urin, avföring, toalettpapper och strömedel (exempelvis torv). Felaktigt innehåll i behållaren ställer till problem för personalen som arbetar med tömningen, samt för reningsverkets processer och inte minst vår miljö. Ditt latrinavfall återförs till kretsloppet som växtnäring, därför är det viktigt att latrinet är fritt från skräp.

Extra avgift för fel innehåll

Det här får du inte slänga i kärlet: blöjor, bindor, tamponger, skräp och plastpåsar. Det gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara plastpåsar. 

Plastpåsar och plastsäckar orsakar problem då de kan fastna i tömningsmaskinen eller orsaka andra bekymmer när latrinen pumpas in i reningsverket.  Eftersom att det är svårt att hantera latrin som innehåller plast kommer kostnaderna för hanteringen att öka, vilket i slutändan gör latrinhanteringen dyrare.

Vid felaktigt innehåll i tunnan kan du komma att debiteras en felsorteringsavgift. Tack för att du slänger skräp i papperskorgen istället.

Hämtningsintervall för latrin

Dessa olika hämtningsintervall finns för latrinhämtning. Om du vill ändra ditt abonnemang är det senaste datumet för att göra det den 30:e april.

1. Varannan vecka, 10ggr  Udda veckor 19-37  Jämna veckor 20-38
2. Var fjärde vecka, 5 ggr  Udda veckor 21-37  Jämna veckor 20-36
3. Varannan vecka, 5 ggr  Udda veckor 25-33  Jämna veckor 24-32
4. Varannan vecka, 2 ggr  Udda veckor 29-31  Jämna veckor 28-30

Tänk på att:

  • Ställ ut kärlet synligt senast kl. 06.00 måndag morgon på din hämtningsvecka.
  • De kärl som vi hämtar ska vara märkta med adress­etikett, även extrakärl som du vill få tömt. Vi kan inte hämta kärl som inte är uppmärkta.
  • Kärlet får endast ­innehålla ­avföring, toapapper och ­strömedel (exempel torv).
  • Du får inte slänga material som inte är organiskt, exempelvis bindor, tamponger, blöjor och plastpåsar (gäller även så kallade biologiskt nedbrytbara plastpåsar)
  • Har du kvar ett 37-liters kärl? Fyll det som mest två tredjedelar fullt. Då undviker vi att kärlet blir för tungt, och det blir enklare att ­hantera både för dig och för våra ­chaufförer.
Svart latrinkärl som är placerat på en adapter.

Om du tidigare haft ett större kärl i ditt dass kan du använda en adapter för att få de nuvarande kärlen komma upp i samma höjd som tidigare. Placera adaptern i ditt dass och ställ kärlet ovanpå. 

Kärlen som används är på 23 liter och har måtten L:385 B:385 H:315.

Sommarstuga i solnedgång med grönska och vatten

Fritidshus och sophämtning

Hej du med sommarstuga i Eskilstuna kommun! Här samlar vi allt du behöver veta kring sophämtning och återvinning.