Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp i Eskilstuna.

Förstudien är avslutad

Förstudien där vi utrett hur alla områdena ska försörjas med vatten och spillvatten är nu avslutad. Ett dagvattensystem kommer att byggas där det finns stort behov att skapa ett långsiktigt skydd för vår grundvattentäkt (Hyndevadsåsen).

Detaljplan för området Sandhem

Området Sandhem kommer att genomgå en detaljplaneläggning innan en VA-utbyggnad kan starta. Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning ansvarar för detaljplanen Hyndevad 22:85.. https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/pagaende-planarbeten/hyndevad-2285-m.fl.-sandhem.html

Utbyggnad Hyndevad

EEMs styrelse har beslutat och godkänt investeringen för byggnation av allmänt VA för samtliga områden kring Hyndevad. Nedan beskrivs i grova drag det kommande utbyggnadsprojektet.

Sandbankarna, Hyndevadstrand, Hyndevad, Närsjö och Dalhagens behov av allmänt VA, förnyelse av elnät samt stadsnät kommer utföras inom en utbyggnad. Om Sandhem kan ingå i samma utbyggnad tas beslut om när det går att överblicka hur snabbt detaljplanläggningen för detaljplan Hyndevad 22:85 går.

Vattenverkets egen spillvattenhantering kommer också uppdateras. Spillvatten ska samlas upp och avledas ut mot Skogstorp istället för mot Borsökna. Detta kommer att lösas inom ett separat projekt som också har startat.

Förnyelsen av elnätet berör flertalet kunder i områdena och de kunder som blir berörda av förnyelse på sin fastighet kommer att kontaktas under projekteringsskedet i projektet.

En översiktlig tidplan är framtagen i samband med framtagandet av Eskilstunas VA-plan, se nedan.

 

 

Planeringen mellan VA, Elnät och Stadsnät pågår och ovanstående tidplan kan komma att revideras. Målsättningen är att en ny tidplan ska kunna publiceras i april 2018. Det gör att det i nuläget inte går att besvara när utbyggnaden kommer att ske i det ena eller andra området.

Ett utbyggnadsprojekt sker i flera faser. Det är i nuläget svårt att bedöma hur lång tid byggnationen tar men vår preliminära bedömning är ca två år. När t.ex. VA-systemet är färdigbyggt genomgår det kvalitetstester för att bland annat kunna säkerställa att levererat dricksvatten uppfyller samtliga kvalitetskrav. När allting är godkänt är det sista steget att genomföra anslutningsprocessen för blivande VA-kunder.

Projekteringsarbetet för den framtida utbyggnaden i Hyndevad i områdena Sandbankarna och Hyndevadstrand inleds nu med inmätning av vägområdet.

Här har vi samlat alla frågor och svar som ofta dyker upp i samband med anslutning av allmänt VA.

Eskilstuna VA-plan

VA-plan (Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. 

Informationen på denna sida uppdaterades 21 december 2017.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.