Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Hur alla områdena ska försörjas med vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten i ett större sammanhang utreds initialt i en förstudie. Den är nu i slutskedet.

Vi har nu svar på de flesta frågor som ställdes i förstudien och har en bild av vad som behöver göras. Det innebär bl a:

  • Att vi valt VA-system och genomfört en förprojektering av vatten och spillvatten för samtliga områden
  • Att vi tagit fram kalkyler för VA-utbyggnaden utifrån framtagna underlag
  • Att dialogen med tillsynsmyndigheterna är startad för att få en bild av alla tillstånds som behövs för att genomföra VA-utbyggnaden

Som vi informerat om tidigare så fortsätter vi att arbeta med dagvattenfrågorna som behöver kompletteras och fördjupas. Vi kommer att behöva träffa olika föreningar i området för att på plats se hur dagvattnet avleds och om vi behöver bygga ett dagvattensystem. Resultatet från detta arbete kommer att arbetas in i vart efter det blir klart i VA-utbyggnadsprojektet.

Detaljplan för området Sandhem

Området Sandhem kommer att genomgå en detaljplaneläggning innan en VA-utbyggnad kan starta. Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning ansvarar för detaljplanen Hyndevad 22:85. https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering/pagaende-planarbeten/hyndevad-2285-m.fl.-sandhem.html

VA-utbyggnad Hyndevad

Nedan beskrivs i grova drag hur vi nu ser på det kommande VA-utbyggnadsprojektet.

Sandbankarna, Hyndevadstrand, Hyndevad, Närsjö och Dalhagen kommer utföras inom en VA-utbyggnad. Om Sandhem kan ingå i samma VA-utbyggnad tas beslut om när det går att överblicka hur snabbt detaljplanlägg-ningen för detaljplan Hyndevad 22:85 går.

Vattenverkets egen spillvattenhantering kommer också uppdateras. Spillvatten ska samlas upp och avledas ut mot Skogstorp istället för mot Borsökna.

En översiktlig tidplan är framtagen i samband med framtagandet av Eskilstunas VA-plan. För VA-utbyggnaden i Hyndevad gäller tidplanen fram till att en ny har kunnat upprättas utifrån innehåll, behov och krav i projektet. Det gör att det nu inte går att besvara när det ena eller andra området får kommunalt vatten och avlopp. Under hösten kommer vi återkomma med information som rör projektet och er som blivande VA Kunder.

 

 

Ett VA-utbyggnadsprojekt sker i flera faser. Bedömningen är att planeringsfasen, dvs detaljprojektering och upphandling, tar cirka två år. Det är i nuläget svårt bedöma hur lång tid byggnationen tar men vår preliminära bedömning är ca två år. När VA-systemet är färdigbyggt genomgår det kvalitetstester för att bland annat kunna säkerställa att levererat dricksvatten uppfyller samtliga kvalitetskrav. När allting är godkänt är det sista steget att genomföra anslutningsprocessen för blivande VA-kunder.

Eskilstuna VA-plan

VA-plan (Plan för dricksvatten och avlopp för Eskilstuna kommun) antogs i kommunfullmäktige den 30 maj 2017. Här hittar du den. 

Informationen på denna sida uppdaterades 28 juni 2017.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00