Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Klicka på bilden för att förstora.

Hyndevad

Bostadsområdena kring Hyndevad är prioriterade områden i VA-planen för utbyggnad till kommunalt vatten och avlopp i Eskilstuna. Hur alla områdena ska försörjas med vatten, spillvatten och eventuellt dagvatten i ett större sammanhang utreder vi nu i en förstudie.

Förstudien

Syftet med förstudien är att utreda och planera hur vi i en byggnation kan bygga säkra VA-system i områdena kring Hyndevad.

Vi har kommit en bra bit i arbetet med förstudien och arbetar nu för att nå avslut i alla frågor. Bland annat analyserar vi resultaten av de geotekniska undersökningarna som genomfördes under veckorna 6-7. Det kan eventuellt bli aktuellt med en komplettering av dessa. Utifrån resultatet kommer vi sen välja vilket VA-system som vi avser att bygga i Sandhem och Hyndevadstrand.

Under våren kommer arbetet med dagvattenfrågan att kompletteras och fördjupas. Vi kommer behöva träffa olika föreningar i området för att på plats se hur dagvattnet avleds och om vi behöver bygga ett dagvattensystem.

Vårt mål är fortfarande att förstudien kommer bli klar i juni 2017.

Detaljplan för området Sandhem

Området Sandhem kommer att genomgå en detaljplaneläggning innan ett VA-utbyggnadsprojekt kan starta. Stadsbyggnadsförvaltningens planavdelning har startat arbete med detaljplanen som heter Hyndevad 22:85.

VA-utbyggnadsprojekt

När förstudien är klar kommer vi att ha svar på vilka bostadsområden i Hyndevad som kommer ingå i respektive VA-utbyggnadsprojekt. Flera bostadsområden kan inkluderas i ett VA-utbyggnadsprojekt. Beslut om detta meddelas här på hemsidan. Gränsdragningen mellan Sandhem, Hyndevad och Närsjö är ännu inte helt bestämd och kan komma att ändras.

Nedan följer en generell beskrivning av ett VA-utbyggnadsprojekt som föregås av en förstudie. Ett VA-utbyggnadsprojekt sker i flera faser. Planeringen sker i två faser, först utreds hur projektet ska genomföras och sen beskriver vi i detalj genomförandet av projektet. Under dessa faser kommer vi rikta informationen direkt till er som berörs av projektet. En rimlig bedömning är att planeringsfasen tar cirka ett år. Hur lång tid byggnationen tar är svårt att förutse men vi beräknar en rimlig byggtid på cirka ett år. När VA-systemet är färdigbyggt genomgår det olika tester för att bland annat kunna säkerställa att levererat dricksvatten uppfyller samtliga kvalitetskrav. När allting är godkänt är det sista steget att genomföra anslutningsprocessen för blivande VA-kunder.

 

Informationen på denna sida uppdaterades 20 april 2017.

Så här ansluter du din bostad

Vi ha samlat alla steg för att du ska få en trygg anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Från planering, första spadtaget, installationer och tills du är ansluten.

Vad kostar det?

Här hittar du alla våra avgifter för vatten och avlopp och Laboratoriets prislista.

Kontakta kundservice

Undrar du vart vi planerar att bygga framöver? Eller vill du ansluta dig? Vi svarar på dina frågor.

Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00