Barn på brygga

Det allra viktigaste vi har.

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Nu måste vi börja tänka på hur vi använder vårt vatten - vår allra viktigaste naturresurs.

Ingen har väl undgått att vattenbrist har blivit ett allt större problem i flera delar av vårt land de senaste åren. Det kan vara av olika anledningar som vattentillgången är låg. Brist på grundvatten eller kapacitetsbrist hos vattenverket, det vill säga svårighet med att hinna producera vatten i den utsträckning som det förbrukas. Här i Eskilstuna är det främst det senare som vi drabbas av eftersom vi huvudsakligen använder ytvatten för att producera dricksvatten.

Oavsett anledningen till vattenbrist måste vi börja tänka om kring hur vi använder vårt vatten. Vi kan inte fortsätta att bara ta vattnet för givet och slösa med det. För att vi ska klara framtidens klimatutmaningar måste vi alla övergå till ett mer hållbart sätt att använda vattnet. Vi behöver lära oss att värdera det högre.

Landsomfattande kampanj

Torkan sommaren 2018 var startskottet för många kommuner och VA-organisationer att börja kommunicera budskapet om att spara vatten. För att nå ut ordentligt går vi, tillsammans med ett 100-tal andra kommuner nu samman i en gemensam kampanj med samma budskap om att tänka hållbart kring vattnet. Vi kommer att lyfta frågan, delge fakta om förbrukning och tipsa om enkla sätt att spara på vattnet.

Kan danskarna så kan vi!

-    I Sverige gör vi av med 140 liter vatten per person och dygn, till skillnad mot danskarna som bara använder 100 liter. Små förändringar gör stor skillnad. Ett exempel är att stänga av kranen när man borstar tänderna i stället för att låta rent vatten rinna ut. Om vi alla stänger av kranen när vi borstar tänderna, så sparar var och en några liter - vilket sammantaget blir tusentals liter.

Inte bara ett lokalt ansvar

- Vi är många som vill ta del av denna viktiga resurs. Till det kommer klimatförändringar och nationella och globala krav som Agenda 2030, vilket gör att vi måste börja använda vattnet på ett mer hållbart sätt. Det här är inte bara en lokal utan även en global fråga, där vi VA-aktörer tar ansvar för Agenda 2030-målet ”Rent vatten och sanitet för alla”, säger Admir Ibrisevic som är vår VA-chef.

Illustrerad kran med vattendroppe

Använd vattnet klokt, 8 enkla vattenspartips

Varma vår- och sommardagar behöver vi tänka extra på hur vi använder vattnet, framförallt i trädgården där det går åt mycket vatten. Av hållbarhetsskäl är det också alltid viktigt att inte slösa på vatten.

Pojke vattnar med kanna

Få en fin trädgård med sparsam vattning

Under försommarens varma dagar används mycket vatten i trädgårdarna. Läs våra tips om hur du bäst utnyttjar vattnet utan att slösa med det.

Droppande kran

Så undviker du vattenläckage

Vill du undvika vattenläckage? Här kan du läsa mer om hur du går till väga.

Text: Tack för lånet av vattnet

Vattnets kretslopp

Vi lånar vårt vatten av kommande generation och dricker samma vatten som dinosaurierna drack. Allt vatten på jorden cirkulerar i ett evigt kretslopp.

Groda i regn

Grundvatten

Var finns det? Hur bildas det? Och när finns det mest grundvatten? Här förklarar vi hur grundvattnet fungerar.