Grässtrå i motljus

Vårt hållbarhetsarbete

För oss på Eskilstuna Energi och Miljö är visionen att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Vi skapar hållbar samhällsnytta för nuvarande och kommande generationer. Hållbarhetsarbete är en viktig del av vårt dagliga arbete.

Varje år ska alla större företag göra en hållbarhetsredovisning. Olika bolags hållbarhetsarbete görs tillgängligt och jämförbart. I vår redovisning, Hållbarhetsåret 2019 (pdf), kan du läsa om hur vi arbetar med de globala målen och med den lokala hållbarheten. Du kan också läsa om hur vi arbetar med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Du får ta del av föregående års resultat, men även av det som genomsyrar vårt fokus framöver. Så arbetar vi med hållbar utveckling.

Arbetare på kraftledningsstolpe

Social hållbarhet

Vi har bestämt oss för att vara en av Mälardalens mest attraktiva arbetsgivare och arbetar för en god arbetsmiljö med möjlighet till stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vår strävan är alltid att spegla mångfalden i de kommuner vi lever och verkar. 

Våtmark

Miljömässig hållbarhet

Vi har kranmärkt oss. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Vi tar ställning för en bättre miljö och inspirerar andra att göra likadant.

Kvina surfar på EEMs hemsida på mobilen

Ekonomisk hållbarhet

Vi söker klimatsmarta lösningar och säkerställer att hänsyn tas till miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Genom att ta hänsyn till ekologiska och sociala aspekter vid alla ekonomiska beslut skapar vi en hållbar ekonomi.

Ladda ner Hållbarhetsåret 2019

Här kan du läsa och ladda ner hela Hållbarhetsåret 2019. Trevlig läsning!