Hyndevad

Hyndevads vattenverk

I Eskilstuna får de flesta invånarna sitt dricksvatten från Hyndevads vattenverk. Vattenverket togs i drift 1915 och har vid flera tillfällen rustats upp och moderniserats för att möta de krav som ställs på dricksvatten idag. På vattenverket renas det åvatten som senare blir till friskt och gott dricksvatten som du dricker av.

Råvattnet till Hyndevads vattenverk hämtas från Hyndevadsån vid Hjälmarens utlopp i Mälaren. Råvattnets kvalitet övervakas och testas kontinuerligt, dels i eget laboratorium och dels av externa specialiserade laboratorier.

Reningsprocessen är robust och består av bl.a. konstgjord infiltration i en grusås och desinfektion med natriumhypoklorit. I dessa mikrobiologiska säkerhetsbarriärer avskiljs och inaktiveras mikroorganismer och andra föroreningar i vattnet. Huvudreningen sker i grusåsen där vattnet har en uppehållstid på drygt två veckor. Utgående dricksvatten testas regelbundet i laboratoriet med avseende på både mikrobiologisk och kemisk renhet.

Vem ansvarar för det kommunala vattnets kvalitet?

Vi ansvarar för att vattnet håller en bra kvalitet fram till förbindelsepunkten som oftast går vid tomtgränsen. Fastighetsägaren ansvarar för att installationen är i gott skick och för att vatten som kommer ur kranarna i huset har bra kvalitet.

Hyndevad.

Så renar vi ditt vatten

Vi får vårt dricksvatten från Hyndevadsån. Innan vi kan dricka vattnet måste vi rena det.

Vatten i kupade händer

Utgående vatten

Vill du veta hårdheten på ditt vatten eller pH-värdet, mängden klor, järn och flourid. Vi har samlat värdena på vårt utgående dricksvatten här.